Luleå och Piteå firar tillsammans

En gemensam kommitté ska formera firandet av Luleås och Piteås 400-årsjubileer. Både Luleå och Piteå grundades år 1621 vilket uppmärksammas om två år med olika aktiviteter.

Luleå firar sitt 400 års-jubileum 2021. Även Piteå, Sundsvall, Borås och Göteborg grundades år 1621.

För Luleås räkning utses Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande och Emmeli Nybom (S), kultur- och fritidsnämndens ordförande som ersättare till representanter i kommittén.

Även Göteborg, Sundsvall, Borås grundades för 400 år sedan. Luleå och Piteå kommun kommer därför även samarbeta med de städerna som fyller 400 år.

Sedan tidigare finns ett forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet som ska belysa Luleås 400-åriga historia.

Text: Katja Güth Laitila

Foto Peter Rosén

20 maj 2019

Logotyp