Miljoner i coronastöd till kultur-och fritidslivet

På måndag öppnar Luleå kommun ansökningarna till kultur-och fritidslivets coronastöd. Totalt finns 3,8 miljoner kronor i potten och målet är att rädda föreningar och organisationer som drabbats ekonomiskt av pandemin.

Det kommunala coronastödet ska gå till ideella föreningar och organisationer för att säkerställa ett levande kultur-och fritidsliv även i framtiden. Sammanlagt finns 3,8 miljoner kronor att fördela och särskilt fokus kommer ligga på föreningar och organisationer som jobbar med eller för barn och unga.

– Hela vår verksamhet fokuserar på barn och unga vilket gör att det känns naturligt att även coronastödet i första hand går till dem, säger Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun.

Föreningar som jobbar med eller för barn och unga kommer ligga i fokus när 3,8 miljoner ska delas ut till Luleås kultur-och fritidsliv.

På måndag, 26 oktober, blir stödet sökbart genom kommunens föreningssystem Interbook Go. Föreningar och organisationer har på sig till 20 november att komma in med sin ansökan och pengarna betalas ut under december. Här finns mer information om coronastödet.länk till annan webbplats

Full kompensation för förlorade inkomster är inte möjlig så det är viktigt att man gör rimliga bedömningar i ansökningarna.

Inte dubbla bidrag

I ansökan om Luleås coronastöd ska föreningarna redovisa sin omsättning för 2020 i jämförelse med tidigare år. De ska även beskriva vad de själva gjort för att underlätta sin ekonomiska situation, samt vilket eventuellt annat ekonomiskt stöd de fått och vilket ekonomiskt kapital föreningen har.

Eftersom även staten går in med stödpengar till idrottsrörelsen och kulturlivet nationellt är det inte möjligt att få dubbla bidrag, från både Luleå kommun och statligt eller regionalt håll.

Text: Therese Hedman

Foto: Shutterstock

23 oktober 2020

Logotyp