Så hanterar Luleå kommun coronaviruset

Luleå kommun följer utvecklingen och samverkar med andra samhällsaktörer. Vårt fokus ligger på att upprätthålla samhällsviktig verksamhet samt att vidta åtgärder för att skydda riskgrupper. Samlad information om kommunens arbete och rekommendationer om coronaviruset och covid-19 finns på www.lulea.se/corona .

Mjölkuddens bibblo kan bli skolbibliotek

I dag skulle kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott ta ställning till förslaget om att Mjölkuddens bibliotek i Tunaskolan ska överlåtas till skolan och bli ett regelrätt skolbibliotek. Ärendet blev dock uppskjutet till nästa månad.

Mjölkuddens bibliotek är redan nu inriktat mot barn och unga och nyttjas till övervägande del av Tunaskolans elever, lärare samt närliggande förskolor.

I praktiken innebär en överlåtelse att drift och underhåll av biblioteket i Tunaskolan går från kultur-och fritidsförvaltningen till barn-och utbildningsförvaltningen. De barn och unga som tidigare nyttjat biblioteket under skoltid kommer kunna fortsätta med det framöver.

Förslaget är att Mjölkuddens bibliotek blir ett skolbibliotek.

Överlämnandet av biblioteket är en del i det utvecklingsarbete folkbiblioteket har med skolan för att hitta former för elevers och lärares behov av biblioteksverksamhet anpassad till skolarbetet.

Förslaget skulle tas upp i dagens arbetsutskott men flyttades fram en månad på grund av att ärendet först måste upp i fackliga samverkansforum på kommungemensam nivå.

Text: Therese Hedman

Foto: Pexels

Uppdaterad 1 april 2020

25 mars 2020

Logotyp