Mjölkuddens bibblo blir skolbibliotek

I dag tog kultur-och fritidsnämnden ställning till förslaget om att Mjölkuddens bibliotek i Tunaskolan ska överlåtas till skolan och bli ett regelrätt skolbibliotek. En enig nämnd sa ja till förslaget.

Mjölkuddens bibliotek är redan tidigare inriktat mot barn och unga och nyttjas till övervägande del av Tunaskolans elever, lärare samt närliggande förskolor.

I praktiken innebär överlåtelsen att drift och underhåll av biblioteket i Tunaskolan går från kultur-och fritidsförvaltningen till barn-och utbildningsförvaltningen. De barn och unga som tidigare nyttjat biblioteket under skoltid kommer kunna fortsätta med det framöver.

Förslaget är att Mjölkuddens bibliotek blir ett skolbibliotek.

Överlämnandet av biblioteket är en del i det utvecklingsarbete folkbiblioteket har med skolan för att hitta former för elevers och lärares behov av biblioteksverksamhet anpassad till skolarbetet.

Efter att beslutet sköts upp i april för att hinna gå genom fackliga samverkansforum så klubbades alltså ärendet i dag.

Text: Therese Hedman

Foto: Pexels

Uppdaterad 13 maj 2020

Uppdaterad 1 april 2020

25 mars 2020

Logotyp