Nationaldagsfirande i Luleå

Välkommen att fira Sveriges nationaldag tisdag 6 juni runt om i Luleå kommun. Det finns planerade programpunkter i Stadsparken, Hägnan i Gammelstad, på Norrbottens museum och i Råneå.

Nationaldagen firas på flera ställen i Luleå.

Program i centrala Luleå

Kl. 11.30 Samling vid Floras Kulle. Alla föreningar och frivilliga organisationer som har fanor uppmanas att delta.

Kl. 11.45 Marsch från Floras Kulle till Stadsparken. Hemvärnets Musikkår Norrbotten spelar.

Stadsparken

Kl. 11.58 Överflygning med flygplan från F 21.

Kl. 12.00 Ceremoniell flagghissning. Kommunfullmäktiges ordförande Daniel Smirat, förste vice ordförande Inger Boström och andre vice ordförande Nihad Zara hälsar välkommen. Högtidstal av Lena Callne. Musik med Britt Nilsson, Håkan Wyöni och Tommy Skotte. Tal av Carl-Fredrik Edström, Flottiljchef F 21. Hemvärnets Musikkår Norrbotten spelar.

Kl. 12.40 Avmarsch till Museiparken och Norrbottens museum.

Norrbottens museum

Museet har öppet kl 11.00-16.00. Fikaförsäljning i caféet under samma tid. Alla utställningar är öppna. Marschmusik med Hemvärnets Musikkår Norrbotten.

Hägnan

Kl. 11.30-14.30 Nationaldagsparad från Kyrktorget, musik med kulturskolans blåsorkester Blåsningen och nationaldagstal av Roine Wiklund.

Sommarvisor med Lyran, uppvisning med Luleå hembygdsgilles polskedansare och spelmanslag, jakthistorier med Gammelstads jaktvårdsklubb och dans med Luleå Bugg och Swing. Ponnyridning, brödförsäljning, ansiktsmålning, agility och rallylydnad, folktrons väsen går på catwalk och mycket mer.

Program i Råneå

Kl. 14.30 Samling med fanor i Raanparken.

Kl. 14.40 Avmarsch med fanborg via Forsbacka och Västberga till församlingsgården.

Kl. 15.00 Nationaldagsgudstjänst tillsammans med präst Susanne Wikström. Musiker Maria Pekkari. Nationaldagstal av Malin Holmqvist. Kaffeservering i församlingsgården, verksamhetskommittén och dagverksamheten.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Kristina Hjärtberg

Foto: Frank Rizo

Logotyp