Nej till hopptorn och drive in-bio

Kultur-och fritidsnämnden har i dag, 21 september, behandlat två e-förslag: Ett om hopptorn i hamnarna och ett om en drive in-bio.

Ett medborgarförslag vill se hopptorn i Södra och Norra hamn, vilket kultur-och fritidsförvaltningen ser som för riskabelt med tanke på bland annat turbåtstrafiken.

Det första e-förslaget (medborgarförslag) handlar om att kommunen föreslås inrätta hopptorn i Norra och Södra hamn. Kultur-och fritidsförvaltningen beslutade sig i dag för att avslå förslaget, då det finns betydande risker med hopptorn. Speciellt stora risker finns i hamnarna där turbåtar, fritidsbåtar och vattenskotrar ofta kör.

Andra e-förslaget rör en drive in-bio. Förslaget inkom under pandemin och innebär att kommunen skulle ordna drive in-bio på en stor parkering. Nämnden beslutade även här om avslag då kommunens uppdrag är främst att vara möjliggörare och inte arrangör.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Therese Hedman

Foto: Iida Larsson

Uppdaterad 21 september 2022

Logotyp