Norrbotten under riksgenomsnittet

Smittalen i länet är sjunkande, och under riksgenomsnittet. Alla äldre på vård- och omsorgsboenden, samt inom hemsjukvården, har fått dos 3. Icke vaccinerade personer ska fortsätta att leva restriktivt och försöka undvika att bli smittade. Alla med förkylningssymptom stannar hemma.

Varje vecka sammanfattar Vårt Luleå läget kring covid-19 med statistik från Region Norrbotten.

Antal smittade till och med vecka 46

 • Luleå: 9 426
 • Norrbotten: 28 742
 • Sverige: 1 188 735

Övrig statistik

 • Smittalen i länet för vecka 46 är sjunkande, och betydligt under riksgenomsnittet.
 • Belastningen på slutenvården är måttlig. Covid-relaterade dödsfall är få.
 • Haparanda, Pajala, Boden och Gällivare viar liten ökning, övriga Norrbottenskommuner är nu på grön nivå.
 • Vårdbehov har uppkommit även för personer i yngre åldrar.
 • Totalt 292 personer med bekräftad covid-19 har avlidit i Norrbotten sedan coronautbrottets början.

Skydda dig själv och andra – uppdaterade rekommendationer om covid-19

Från 1 november koncentreras testningen till miljöer, grupper och situationer där det är sannolikt att smittan sprids eller får allvarliga konsekvenser. Läs om vilka grupper som fortfarande omfattas. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ökad smittorisk under hösten

Under hösten finns på nytt risk för ökat antal covid-19 fall, vilket kan medföra vårdbehov och även dödsfall, framför allt bland de som ännu inte hunnit eller valt att inte vaccinera sig. Det är viktigt att icke immuna personer fortsätter att leva restriktivt och försöker undvika att bli smittade.

Vad gäller när restriktonerna tagits bort?

Fortfarande gäller att man stannar hemma vid förkylningssymptom.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Restriktioner inom skolan

Fortsatt gäller att barn, elever och personal, ska vara friska och symtomfria när de vistas i förskola och skola.

Läs mer om vad som gäller i skolan när restriktionerna tagits bort.

Vaccination med dos 3

Alla äldre på vård- och omsorgsboenden samt inom hemsjukvården har nu fått dos 3.

Vaccinering i Norrbotten

 • Under oktober månad beräknas alla i målgruppen 16 år och uppåt vara vaccinerade med två doser.
 • Vaccination av riskgrupper med en tredje dos pågår.
 • Vaccination av personer i åldersgruppen 12-15 år pågår.

Antal vaccinerade till och med vecka 46 totalt

 • 190 369 (90,2 %) personer har fått en dos vaccin.
 • 184 057 (87,2 %) personer har fått två doser.

Viktigt att komma ihåg

 • Vaccinationen ger endast cirka 70-80 procent skydd mot sjukdom.
 • Vaccinerad person kan smitta andra om hen bli smittad och insjuknar.
 • Sannolikt är smittsamheten lägre och smittsamhetsperioden mer kortvarig hos vaccinerad person.
 • Vaccinationen ger ett mycket bra skydd mot svår sjukdom eller död, men inte till 100 procent.

Information om vaccinering från Region Norrrbotten. Länk till annan webbplats.

Diagrammet visar totalt antal smittade i Norrbottens kommuner till och med vecka 46.

Diagrammet visar totalt antal smittade i kommunerna, per 1 000 invånare, till och med vecka 46 i jämförelse med Norrbotten och Sverige.
Statistik för Norrbotten (föregående två veckor)Vecka 45Vecka 46

Totalt smittade hittills

28 536

28 742

Totalt avlidna hittills

291

292

Antal testade för Covid-19

2 593

2 681

Antal som testat positivt

143 (5,5 %)

143 (4,1 %)

Antal vaccinerade 1 dos

189 698 (89,8 %)

190 369 (90,2 %)

Antal vaccinerade 2 doser

183 087 (86,7 %)

184 057 (87,2 %)

Fortsätt att följa rekommendationerna:

 • stanna hemma vid symtom på covid-19
 • tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion
 • håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi/Region Norrbotten

Fotomontage: Luleå kommun

RELATERADE ARTIKLAR

Logotyp