Nu lyser det längs stranden

I slutet av oktober kommer hela sträckan efter gång- och cykelvägen längs stranden mellan Tuna och Storheden att vara belyst. Det är sammantaget 109 belysningsstolpar som är placerade med 22 meters mellanrum.

– Som gående vill man kunna se vem man möter, därför är stolparna lite tätare placerade, säger Anders Tallus som arbetar med gatu- och parkbelysning på Luleå kommun.

En karta som visar var det är belyst, mellan Tuna och Storheden.

Tätare placerade belysningsstolpar medför att bländningen och skuggor minskar, vilket i sin tur skapar mer trygghet, säger Anders Tallus som arbetar med gatu- och parkbelysning på Luleå kommun.

Arbetet med ny belysning längs strandvägen är en del i projekt Östra Länken och det har varit fokus på att öka tryggheten och samtidigt minska energianvändningen.

För att skapa en mjuk och jämn ljussättning används stolparmaturer. Då sprids ljuset över en större yta och det blir lättare att orientera sig i miljön. Energianvändningen minskar genom användning av en energieffektiv armatur med LED- belysning.

– Just nu är två av tre belysningsskåp påkopplade och jag beräknar att all belysning kommer vara påslagen till den 21 oktober, säger Erik Edenroth i projekt Östra Länken.

FAKTA

  • Den 21 oktober ska all beslysning längs strandvägen vid Lule älv nedanför Tuna och Notviken vara igång.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Eva Sundgren

Logotyp