Ny lag för att minska smittspridningen

Från och med 1 juli kan kommunen besluta om att stänga ett serveringsställe som inte vidtar åtgärder för att förhindra spridning av covid-19. Det enligt en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder som riksdagen väntas besluta om idag. Fortfarande gäller stort eget ansvar att hålla avstånd.

Den nya lagen omfattar restauranger, nattklubbar och serveringar och innebär att kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd ansvarar för tillsyn enligt lagen och får vid behov meddela de förelägganden och förbud som krävs för att lagen ska följas.

– Det här betyder att vi övertar smittskyddsläkarens mandat att stänga verksamheter, men när det gäller tillsynsansvaret ligger det redan på miljö- och byggnadsnämnden, förklarar Gunilla Andersson, avdelning miljö och bygg.

Från 1 juli kan kommunen besluta om att stänga ett serveringsställe som inte följer lagen. Det enligt en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder.

Stort egenansvar att hålla avstånd

Övriga verksamheter som till exempel butiker på Storheden omfattas inte av föreskriften. Här gäller personligt ansvar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vid köbildning utanför den yta som restaurangen ansvarar för gäller också det personliga ansvaret. Anledningen är att kön då befinner sig på allmän platsmark och restaurangen har ingen rätt att bestämma där.

Begränsningen på 50 personer som gäller för arrangemang av olika slag gäller inte för restauranger. Restaurangerna får ta emot fler besökare men sällskapen måste hålla distans till varandra. Mat och dryck ska intas sittande, mingel och barhäng är inte tillåtet.

Luleå kommun har redan tidigare gjort tillsyn vid flera tillfällen och kommer även fortsättningsvis göra både dag- och kvällstillsyn. Enligt avdelning miljö och bygg följer de allra flesta restauranger de föreskrifter som gäller.

FAKTA

  • Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen gäller från 1 juli till och med 31 december 2020.
  • Beslutet innebär att den som driver ett serveringsställe, med eller utan serveringstillstånd, ansvarar för att vidta åtgärder för att förhindra spridning av covid-19.
  • Miljö- och byggnadsnämnden får vid behov besluta om att stänga ett serveringsställe som inte följer lagen.

Text: Monika Aunes

Foto: Shutterstock

17 juni 2020

Logotyp