Ökade möjligheter genom sammanslagning

Från och med den 1 november tillträder Magnus Johansson som avdelningschef för kommunens Arbetsmarknad- och integrationsavdelning. Genom sammanslagning av två avdelningar samlar man nu kompetens för att lättare möta framtida utmaningar.

Magnus Johannson, avdelningschef för Arbetsmarknad- och integrationsavdelningen, ser stora fördelar med att samla kompetens inom arbetsmarknad och integration på en avdelning.

Två avdelningar blir en

Magnus Johansson har varit avdelningschef för integrationsavdelningen sedan år 2012. Peter Danell, tidigare chef på arbetsmarknadsavdelningen, avslutade sin tjänst under oktober och arbetsmarknadsförvaltningen valde då att slå ihop de båda avdelningarna under en avdelningschef.

Nyanlända ut på arbetsmarknaden

– Jag ser stora fördelar med att samla kompetens inom arbetsmarknad och integration på en avdelning, för att kanske mer riktat kunna jobba med att få målgruppen nyanlända ut på arbetsmarknaden. Utmaningar jag ser är att så mycket händer i omvärlden som berör både kommunalt flyktingmottagande och kommunala arbetsmarknadsfrågor. Vi är beroende av vad som händer och beslutas nationellt i båda områdena. Styrkan är alla medarbetare, som har mångårig erfarenhet, stor kompetens och vana att snabbt ställa om till nya förutsättningar inom båda dessa områden, säger Magnus Johansson, avdelningschef på Arbetsmarknad- och integrationsavdelningen.

FAKTA

  • Den nya avdelningen består av 6 enheter; 2 integrationsenheter och 4 arbetsmarknadsenheter.
  • Flyktingmottagningen i Luleå kommun ligger under Arbetsmarknad- och integrationsavdelningen.
  • Kompetensförsörjning är Arbetsmarknadsförvaltningens huvuduppdrag.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Sara Ruthberg

Foto: Luleå kommun

Logotyp