Oklart med bygglov för Bistro Bar Brygga

Företaget Oliba AB, som driver restaurangverksamheten Bistro Bar Brygga i Luleå – uppfyller inte kraven för ett förnyat tidsbegränsat bygglov för sin restaurangbåt i Norra hamn. Den bedömningen gör tjänstepersoner på avdelning miljö och bygg på Luleå kommun. Om företaget väljer att gå vidare med ansökan kommer frågan att avgöras i miljö- och byggnadsnämnden.

Fakta och bakgrund: Enligt plan- och bygglagen (PBL) får ett tidsbegränsat bygglov ges för högst tio år. Tiden kan på sökandes begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga femton år. 

Oklart med bygglov inför sommaren 2019. Företaget Oliba AB som driver restaurangbåten Bistro Bar Brygga har haft ett tidsbegränsat bygglov i femton år - ett permanent bygglov kan dock sökas via kommunen. 

Oliba AB, som har haft ett tidsbegränsat bygglov i femton år, har därmed uppnått den totala gränsen för tidsbegränsade bygglov. Dessutom uppvisar företaget brister vad gäller tillgänglighet, brandsäkerhet och säkerhet vid användning.

– Oliba AB har möjlighet att ansöka om ett permanent bygglov för sin verksamhet i Norra hamn.
För att verksamheten ska kunna bedrivas måste företaget dock uppfylla de krav som ställs i PBL med tillhörande föreskrifter, säger Martin Pantzare, byggnadsinspektör på Luleå kommun. 

FAKTA

  • Det är kommunens stadsbyggnadsförvaltning, avdelning miljö- och bygg, som ansvarar för bygglovsansökningar
  • Tidsbegränsade bygglov kan beviljas i maximalt 15 år
  • Kommunen kan erbjuda permanenta bygglov för varaktigt placerade konstruktioner på vatten

Text: Malin Taavola

Bild: Luleå kommun

15 april 2019

Logotyp