Personal i Råneå stöttar Äldresupporten

Maria Paulsson och Marja-Leena Tallus Johansson jobbar till vardags på Medborgarkontoret i Råneå. Utöver sina ordinarie arbetsuppgifter stöttar de nu även kommunens Äldresupport i arbetet med att ge riskgruppen äldre hjälp och stöd.

För ett par veckor sedan gick kommunen ut internt till alla anställda med frågan om man ville hjälpa till att stötta de verksamheter som har fått en högre arbetsbelastning till följd av coronavirusets utbrott. Det var frivilligt att anmäla sitt intresse. Maria Paulsson och Marja-Leena Tallus Johansson, som vanligtvis jobbar på Medborgarkontoret i Råneå, tvekade inte en sekund, de anmälde sig direkt.

Marja-Leena Tallus Johansson (till vänster) och Maria Paulsson utanför Medborgarkontoret i Råneå. Utöver sina ordinarie arbetsuppgifter stöttar de nu även kommunens Äldresupport i arbetet med att ge riskgruppen äldre hjälp och stöd.

– Vi hade redan innan det här gjort en intern kompetensinventering inom förvaltningen, så när frågan kom var vi inte främmande för nya uppdrag. Vi hade redan börjat prata om vad vi kunde hjälpa till med, berättar Marja-Leena Tallus Johansson.

Personalen i Råneå blev sammankopplad med kommunens Äldresupport för att stötta deras arbete. Äldresupporten är ett hälsofrämjande projekt som verkar för att ge information, råd och stöd till äldre som har enklare insatser från kommunen. Syftet är att de ska få hjälp till en mer aktiv och meningsfull vardag.

Maria Paulsson hjälper Äldresupporten med att besvara frågor från äldre under coronapandemin.
– Det känns bra att vi kan hjälpa till, säger Maria Paulsson.

Många äldre hör av sig till Äldresupporten med frågor om hur de under pågående coronapandemi kan få hjälp via kommunen. När det är lugnt på Medborgarkontoret hjälper Maria Paulsson och Marja-Leena Tallus Johansson Äldresupporten med att besvara frågorna.

– Vi har lite färre besökare nu i receptionen eftersom de äldre som vanligtvis kommer till oss inte gör det nu. Vi har därför tid att hjälpa till, säger Marja-Leena Tallus Johansson.

Många äldre som nu uppmanas att undvika social kontakt känner sig ensamma och uttråkade. De saknar sina vänner, barn och barnbarn.

– Jag upplever att många äldre har ett behov av att få prata med någon. Det är inte alla som har anhöriga i närheten. Nu när de håller sig hemma hinner de också fundera mycket. Det känns därför bra att vi kan hjälpa till, säger Maria Paulsson.

Text: Matilda Frölin

Foto: Susanne Lindholm

26 maj 2020

Logotyp