Politiskt beslut om tilläggsbudget - högre resultat

Kommunfullmäktige beslutade om tilläggsbudgeten för nästa år. Efter nya prognoser för skatteunderlag och pensioner bedöms resultat bli 37 miljoner högre (27 miljoner efter att överskottet på 10 miljoner tas bort från finansförvaltningen).

Majoriteten av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet la fram ett annat, eget förslag än den som kommunens tjänstepersoner hade tagit fram, och fullmäktige beslutade om detta förslag till tilläggsbudget.

Mer pengar till IT-säkerhet, var förslaget från kommunstaben. Detta ska lösas inom befintligt ram, var beslutet i fullmäktige.

– Alla nämnder signalerar att de har ökat behov, vi väljer att fördelar pengar beroende på storhet av nämnden. Jag är väldigt glad att det blev så här, att intäktssidan var ännu större än vi trodde, förklarar kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S).

De andra partierna lade fram olika förslag på omfördelningar, t ex på ökat vägunderhåll, fältassistenter eller äldreomsorgen. Enligt tilläggsbudgeten omfördelas 27 miljoner kronor till nämnderna enligt följande:Beslut KF

Kommunstabens förslag

Socialnämnden

9 mkr

6 mkr

Kommunstyrelsen

5 mkr

11,4 mkr

Barn- och utbildningsnämnden

4,2 mkr

3,2 mkr

Infrastruktur- och servicenämnden

4 mkr

14,6 mkr (inkl överskott fastigheter)

Arbetsmarknad- och gymnasienämnden

2,3 mkr

1,3 mkr

Kultur- och fritidsnämnden

2 mkr

-

Miljö- och byggnämnden

0,5 mkr

0,5 mkr

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Katja Güth Laitila

Illustrationer: Joakim Höggren

Logotyp