Positiva siffror för skolan i Luleå

Kostnader i den kommunala skolan ligger nu under genomsnittet i den jämförbara kommungruppen större städer. Den positiva trenden är ett resultat av ett långsiktigt arbete med effektiviseringar som genomförts de senaste åren. Tydligast ses förändringen i förskolan.

– Vi vet nu att kostnaderna har minskat rejält men barngruppernas storlek och grundbemanningen i barngrupperna har inte påverkats. Det känns toppen, säger Annica Backman, verksamhetschef i förskolan.

Kostnader i den kommunala skolan ligger nu under genomsnittet i den jämförbara kommungruppen större städer. Tydligast ses förändringen i förskolan.

Arbetet med att sänka kostnaderna i förskolan har pågått sedan år 2015 när Luleå låg drygt 10 000 kronor högre per barn än snittkostnaden i jämförbara gruppen större städer. Idag är kostnaderna i nivå med den jämförbara kommungruppen. Detta enligt Kolada som är en databas för kommuner och regioner. Totalt är det omkring 3 200 barn i kommunens förskola. 

– Vi har jobbat systematiskt under flertalet år med att analysera och genomföra åtgärder för att minska förskolans kostnader, nämndens politiker har också gett oss den styrningen. De åtgärder vi föreslår och vidtar för att minska kostnaderna ska inte påverka kvaliteten i form av barngruppernas storlek och bemanning, säger Annica Backman.

Strukturella åtgärder

Det är framförallt de strukturella åtgärderna som ligger till grund för att kostnaderna har minskat. Förskolan har färre enheter än tidigare och därmed har kostnader för kök, måltider och lokaler minskat.

Förskolan har även utvecklat och samordnat placeringserbjudandena så att barngrupperna kan fyllas så likvärdigt som möjligt, så att det inte är överfullt på en avdelning och halvfullt på en annan.

– Vi är bra tillsammans och vi hoppas att trenden håller i sig. Ett steg i den riktningen är också att de medarbetare som jobbar med barnplaceringar i förskolan organiseras närmare den pedagogiska verksamheten. På så vis kan vi få en bra balans mellan serviceperspektivet, vårdnadshavarnas önskemål om plats och hur vi erbjuder plats när vårdnadshavarnas förstahandsönskemål inte kan tillgodoses, säger Annica Backman.

Fakta om Kolada

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Shutterstock

Logotyp