Idag fastställs slutresultatet från folkomröstningen

Luleås första folkomröstning är nu genomförd. Av kommunens 63 041 röstberättigade har 24 017 personer deltagit. Alternativ 1 fick 21 488 röster och alternativ 2 fick 1 756 röster. Det slutliga resultatet av folkomröstningen fastställs den idag den 10 november och ska sedan behandlas av kommunfullmäktige, preliminärt den 21 december.

Britta Ström, valnämnden, tar emot röster i stadshuset från en av kommunens 44 valdistrikt.

Så fördelades rösterna

Alternativ 1: 21 488 röster = 89 %

  • Avbryt omedelbart nedläggningar och sammanslagningar av skolor och förskolor. Ta i stället fram en ny utvecklingsplan som utgår från dialog med skolpersonal, barn och föräldrar samt värnar levande byar och stadsdelar. I planen ska de redan genomförda nedläggningarna utvärderas och återställas där det är motiverat och efterfrågat.

Alternativ 2: 1 756 röster = 7 %

  • Fortsätt ta ansvar för en jämlik och kvalitativ skola som utgår från Luleå kommuns långsiktiga vision och utvecklingsplan.

Antal röstberättigade: 63 041

Antal röstande: 24 017 (38 %)

Antalet blanka och ogiltiga röster redovisas i den slutliga röstsammanräkningen.

Inger Fältros Lundgren, valansvarig vid Luleå kommun, instruerade ledamöter i valnämnden inför röstmottagningen.

Foajén i stadshuset var under söndagkvällen mottagningsplats för rösterna från de olika valdistrikten.

Inger Fältros Lundgren, valansvarig och Karin Kemi, kommunikatör, registrerade och publicerade resultat.

Preliminärt resultat för respektive valdistrikt finns på:

www.lulea.se/folkomrostninglänk till annan webbplats

Slutlig röstsammanräkning

Valnämnden håller slutlig röstsammanräkning vid en offentlig förrättning, med början måndag den 9 november 2020 klockan 9.00 i Stadshuset, sammanträdesrummet Havet, på vån 1.

Omhändertagande av röstningsresultatet

  1. Valnämnden fastställer resultatet från folkomröstningen under eftermiddagen den 10 november.
  2. Resultatet går sedan till kommunfullmäktige för beslut om fortsatt inriktning.
  3. Preliminärt behandlas ärendet av kommunfullmäktige den 21 december.

Tord Drugge, en av sju personer från valnämnden som jobbade under kvällen.

Ulrika Montgomery, tjänsteperson vid kommunen, såg till att materialet hamnade på rätt ställe.

Maria Nordgren och Elin Hallstensson, tjänstepersoner vid kommunen, placerade kartongerna med röster i ett säkerhetsvalv. Där ska de förvaras tills måndagens slutsammanräkning sker.

Text och bild: Karin Kemi

06 november 2020

Logotyp