Regnbågsparad med Porsöskolan

Porsöskolan arbetar långsiktigt med att olikheter är berikande något som de uppmärksammar litet extra en gång per år genom en särskild regnbågsvecka.

– Vi vill att alla, medarbetare, besökare, personal och elever, alla ska känna sig välkomna och respekterade. Vår vision är en skola fri från diskriminering och kränkande behandling, säger Stefan Eriksson, rektor vid Porsöskolan.

Porsöskolan går en regnbågsparad genom regnbågsallén förbi Luleå tekniska universitet på Porsön.

Porsöskolan HTBTQ-certifierades 2015 och varje år brukar de uppmärksamma det arbetet med en särskild regnbågsvecka.

Under regnbågsveckan är temat att alla är lika mycket värda och att olikheter är berikande. Även om de kontinuerligt arbetat med dessa frågor så läggs det litet extra fokus på det under den här veckan.

– Exempelvis arbetar vi fortlöpande med frågor om sexualitet och samtycke för elever som närmar sig tonåren, för oss är det viktigt med en kontinuitet i dessa frågor, säger Stefan Eriksson.

- Vi vill att alla, medarbetare, besökare, personal och elever, alla ska känna sig välkomna och respekterade, säger Stefan Eriksson, rektor vid Porsöskolan.

I läroplanen står det bland annat att ingen ska i skolan utsättas för diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Något som Porsöskolan har tagit fasta på.

– Jag har fått många positiva kommentarer från föräldrar som tycker att vi har ett bra förhållningssätt och att det passar deras barn, det är uppskattat att få höra, säger rektor Stefan Eriksson.

Flaggor, film och parad

Utifrån elevernas ålder så har de under regnsbågveckan arbetat med temat på olika sätt. Det har gjorts flaggor, lästs böcker och setts på film där eleverna sedan fått arbetsuppgifter med anknytning till temat.

Veckan avslutas med sång och musik i en regnbågsparad från Porsötorget till Teknikens hus och tillbaka.

– Vi har hållit uppe med paraden under pandemin så det känns extra roligt i år att vi får genomföra regnbågsveckan, säger Stefan Eriksson.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Charlotte Högnelid

Logotyp