Riktlinjer för antagning till IB-gymnasiet

Luleå gymnasieskola arbetar med att förbereda för antagningen till den internationella gymnasieutbildningen på engelska. Eftersom det är en utbildning som är öppen för utländska elever håller riktlinjer för antagning att tas fram.

Luleå gymnasieskola är nu kandidatskola för IB-utbildning. IB Diploma Programme är en tvåårig utbildning. Då den svenska gymnasieskolan är treårig tänker Luleå gymnasieskola ordna ett så kallat preparandaår, Preparatory Year (Pre-DP).

Enligt tidplan startar preparandaåret (Pre-DP) hösten 2024 och den tvååriga IB-utbildningen (IB DP) startar hösten 2025. Det innebär att antagningen planeras ske under maj 2024.

Elever på preparandaåret kommer att läsa kurser som finns i svensk gymnasieskola, med undervisning på engelska.

Gymnasieelever som sitter runt ett bord.

Utländska och svenska elever kan söka utbildningen

Både svenska och utländska elever kommer att kunna söka till utbildningen. Svenska elever som vill söka till programmet ansöker enligt gängse rutiner för gymnasieantagning. Utländska elever ansöker via fri kvot som angivet i gymnasieförordningen.

Då IB DP är en internationell utbildning som är öppen även för utländska elever behöver särskilda riktlinjer för antagning tas fram.

För att kunna söka till preparandaåret (Pre-DP) ska följande krav vara uppfyllda:

  • Avslutat minst 9 år av grundskola (förskola inte inräknat).
  • Ha ett betygsutdrag för sina tidigare studier.
  • Vara minst 15 år men inte ha fyllt 20 år.
  • Ha klarat placeringstest i engelska och matematik.

Barn och ungdomar till utländska familjer prioriteras

Alla barn och ungdomar som uppfyller kraven har möjlighet att ansöka. Skulle antal sökande överskrida det antal elever som kan antas till utbildningen prioriteras i första hand elever som är bosatta i Sverige under en bekräftat begränsad tid eller är syskon till dem. Sedan elever som gått större delen av sin utbildning utomlands och behöver fortsätta sin utbildning på en internationell skola.

Elever som för närvarande är bosatta i Sverige men planerar att lämna Sverige för en längre tid och fortsätta med en internationell utbildning prioriteras efter det. Sedan prioriteras om eleven är svensk och har tillräckliga språkkunskaper och betyg från grundskolan för att delta i utbildningen.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Camilla Hermansson

Bild: SImon Eliasson

Logotyp