Skolan ligger i digital framkant

Barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå kommun tilldelas Guldtrappan 2019 för digital skolutveckling. Guldtrappan är en kvalitetsutmärkelse för skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller skolutveckling i en digital tid. Skolan i Luleå är en av sex skolhuvudmän i Sverige som får utmärkelsen.

– Det här betyder såklart mycket, det ger oss en bekräftelse på att vi arbetar med digitaliseringen på rätt sätt där vi ger våra barn och elever de verktyg som behövs för att bli rustade för framtiden. Det är lika viktigt i dag att förstå hur man kan påverka och styra världen genom datorer som det var på 1800-talet att lära sig läsa, säger Maarit Enbuske, skolchef vid barn- och utbildningsförvaltningen.

Louise Andersson, Johanna Holmbom, Felix Filson och Simon Lalloo har testat en ny samarbetsyta tillsammans med läraren Ann-Sofie Wallerström.

Guldtrappan utdelas till skolhuvudmän som arbetar framgångsrikt och långsiktigt utifrån styrdokumenten för elevers goda kunskaper, digitala kompetens och personliga utveckling i skolan.

Det finns sju bedömningskriterier varav en av dem är att ha en strukturerad och kontinuerlig utveckling av pedagogers digitala kompetens, inte minst genom pedagogiskt erfarenhetsutbyte och andra kollegiala former.

Skolan i Luleå arbetar för att lärare lär tillsammans och av varandra. Ett exempel är LETT-dagen (Luleå Educational Technology Transformation) som anordnades i januari där omkring 900 lärare och pedagoger fick ta del av sina kollegors inspirationsföreläsningar och workshops i digital teknik.

– Under det här läsåret har det också gjorts en särskild satsning på att ge alla matematiklärare en grundutbildning i programmering, det har även avsatts lärarresurser som kan finnas ute vid skolor för att öka datorvanan bland lärarna, säger Maarit Enbuske.

Motiveringen lyder:

”Skolhuvudmannens ansats att koppla det systematiska kvalitetsarbetet med de digitala utvecklingsfrågorna har bidragit till både struktur och progression i det gemensamma lärandet. Utvecklade stödfunktioner och flera års breda delningsinsatser ger resultat. Ett arbete som fokuserar på ökad kompetens, tillgång och likvärdighet i elevernas lärmiljöer och målsmäns involvering.”

Delas ut i november

Utmärkelsen kommer att utdelas på Framtidens lärande VÄST den 14–15 november i Trollhättan. De sex skolhuvudmännen kommer också att kunna stå värdar för Guldtrappe-studiebesök för att ge andra huvudmän möjlighet att studera upplägg och erfarenheter.

FAKTA

  • Guldtrappan är en kvalitetsutmärkelse för kommuner och skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller skolutveckling i en digital samtid.
  • De övriga huvudmän som får kvalitetsutmärkelsen är: Alingsås kommun, Lärande i Sverige AB, Malmö stad, Skara och Trollhättans stad.
  • Initiativtagare till Guldtrappan är stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Landsting.
  • Här finns att läsa mer om Guldtrappans sju bedömningskriterierlänk till annan webbplats

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Birgitta Lindvall Wiik och Shutterstock

12 juni 2019

Logotyp