Skolan vill locka fler till läraryrket

Luleå kommun står inför stora utmaningar vad gäller lärarbrist. På olika sätt arbetar barn- och utbildningsförvaltningen för att nå ut till dem som är intresserade av att arbeta som lärare. Bland annat genom att marknadsföra läraryrket.

– Vi behöver fortsätta att ligga i topp när det gäller behörighet i alla skolformer. Därför behöver vi, som många andra kommuner, intressera fler till att jobba inom skolan, säger Maarit Enbuske, skolchef.

Skolan vill attrahera studenter, blivande lärare, befintliga lärare men också utbildade lärare som lämnat yrket.

Marknadsföring är en av fem delprojekt som ingår i den satsning som görs genom Skolpaketet. Satsningen syftar i första hand till att trygga kompetensförsörjningen med legitimerade och behöriga lärare samt annan personal, på såväl kort som lång sikt.

De fem delprojekten som ingår i Skolpaketet är:

  • Behålla äldre lärare i yrket
  • Skapa en personalbuffert
  • Introduktion för vikarier via e-learning
  • Pilotprojekt för att frigöra tid för lärarna
  • Marknadsföra läraryrket och Luleå kommun som attraktiv arbetsgivare

I delprojektet marknadsföring har det bland annat anordnats särskilda rekryteringsmässor och föreläsningar. I dagarna ges det även ut en åttasidig bilaga från Luleå kommun med tema kompetensförsörjning, digitalisering och effektivisering. Den delas ut tillsammans med gratistidningen som distribueras till alla som bor i Luleå kommun.

– Det är viktigt att visa den breda kompetens och det utvecklingsarbete som pågår inom förvaltningen. Vi lever i en föränderlig värld – och vi förändras med den, säger Maarit Enbuske.

 

FAKTA

  • Delprojektet marknadsföring ska attrahera studenter, blivande lärare, befintliga lärare men också utbildade lärare som lämnat yrket.
  • Målet är att få fler sökande till lärarprogrammen samt att fler väljer att arbeta inom skolan i Luleå.
  • Satsningen med Skolpaketet görs under åren 2017–2019 och handlar främst om kompetensförsörjning och lärarnas arbetssituation. Exempelvis att låta lärare fokusera på undervisning, anställa svårrekryterade kompetenser utöver ordinarie bemanning och att göra det mer attraktivt för äldre lärare att bli kvar i yrket fram till pensionen.

Text: Charlotte Högnelid
Foto: Anders Alm

14 maj 2019

Logotyp