Skyddsutrustning till förskolan

Personal inom förskolan får tillgång till munskydd och engångsvisir som i första hand är tänkt att nyttjas i väntan på vårdnadshavare om något barn insjuknar under dagen.

– Vi vill att våra medarbetare i förskolan ska kunna känna sig så trygga som det är möjligt. Även om de barn och vuxna som vistas i förskolan ska vara friska och symtomfria så finns en oro hos personalen att utsätta sig för smitta, säger Annica Backman, verksamhetschef förskolan.

Personal inom förskolan får tillgång till munskydd och engångsvisir.

Den skyddsutrustning som förskolan erhållit består av:

  • Visir, att ha till hands i en situation som kan innebära risk för smitta, när personal väntar på att barn som blivit sjuka ska hämtas av vårdnadshavare.
  • Munskydd
  • Plastförkläden

Tillgång av visir och munskydd kommer även att ges inom grundskolan och grundsärskolan i samma syfte, att användas i väntan på vårdnadshavare om något barn insjuknar under dagen.

Beslutet har fattats efter ett yttrande från Arbetsmiljöverket som rör just skyddsutrustning.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Charlotte Högnelid
Foto: Marion Biesbrouck

Logotyp