Smedjegatan avstängd för persontrafik denna vecka

Smedjegatan stängs av för personbilstrafik måndag 14 oktober och hålls stängd under en vecka. Anledningen är nedläggning av nya brunnar samt påkoppling till befintliga VA-ledningar. Nya trafiksensorer ska anläggas och befintliga markrännor ska demonteras. Sedan ska arbetet återställas samt asfalteras.

Bussarna kommer att trafikera som vanligt i båda riktningarna.

Trafikstörning Smedjegatan 14 - 21 oktober.

Trafikljusen avstängda under arbetet

Notera att trafikljusen i korsningen kommer stängas av – både för bussar och fotgängare.


Arbetet genomförs av NCC för Luleå kommun.

FAKTA

Text: Eva Sundgren

11 oktober 2019

Logotyp