Socialnämnden: ny daglig verksamhet och influensavaccin till medarbetare

Den 11 november behandlar socialnämndens arbetsutskott sammanlagt sex ärenden som sedan går till socialnämnden för beslut 25 november. Bland annat behandlas ett förslag för en ny daglig verksamhet till personer med psykiska funktionsnedsättningar samt ett förslag om att erbjuda säsongsinfluensavaccin till medarbetare som arbetar nära brukare och patienter. Dessutom säkerhetsåtgärder kopplat till fönster och balkonger på äldreboenden.

Ny enhet för daglig verksamhet och sysselsättning

Socialförvaltningen har under hösten 2021 genomfört en utredning angående behovet av en särskild enhet som inte är prestations- eller aktivitetsbaserad, för personer med beslut enligt LSS eller SoL. Utredningen har visat att under 2019, före pandemin, var cirka 70 personer eller 20 procent, inte på sin dagliga verksamhet eller sysselsättning.

– Vi har personer som inte orkar eller vill gå till vår ordinarie dagliga verksamhet och därför behöver en anpassad plats efter deras individuella behov, säger Lisbeth Wiklund, verksamhetschef.

Den nya dagverksamheten blir mer som en mötesplats utan krav på närvaro, med hälsofrämjande inriktning innehållande stöd och återhämtning för personer med psykiska funktionsnedsättningar, vilket forskning har visat är framgångsrikt.

– Varje individ kommer att få möjlighet att i egen takt känna efter och förhoppningsvis få motivation att så småningom återgå till den ordinarie dagliga verksamheten inom Luleå kommun, säger Lisbeth Wiklund.
Enligt förslaget hamnar den nya enheten på Fyren, Lulsundsgatan 42, som idag har ordinarie dagverksamhet.

Medarbetare som arbetar nära brukare och patienter erbjuds vaccin mot säsongsinfluensa.

Influensavaccin till medarbetare

Förslaget innebär att personal, som arbetar nära brukare och patienter, ska erbjudas kostnadsfritt vaccin mot säsongsinfluensa.

– Vaccinet är väl beprövat och vi rekommenderar det till alla medarbetare inom vård- och omsorg, säger Nina Lind, enhetschef HR och kvalitet.

Vaccinationerna kan ske på arbetstid och medarbetare bokar, betalar och får sedan ersättning mot uppvisat kvitto. Socialförvaltningen föreslår att beslutet ska gälla även framöver och inte omprövas årligen eftersom influensa återkommer varje år.

Säkrare fönster och balkongdörrar på äldreboenden

Eftersom flera olyckor inträffat på vård- och omsorgsboenden, där brukare tagit sig ut via fönster, föreslås säkerhetsåtgärder som gör att enbart personal tillsvidare kan öppna balkongdörrar och fönster.

– Vi startar en utredning för att hitta säkrare lösningar för till exempel fönster- och dörrspärrar, säger Ronnie Arespång, verksamhetschef.

Åtgärderna påverkar inte utrymningsvägar sett ur ett brandsäkerhetsperspektiv.

Övriga ärenden

  • Ansökan om utökat bidrag till samordningsförbundet södra Norrbotten 2022
  • Bostad med särskild service enligt 9 § 9 p Lagen om stöd och service (LSS), Varvet.
  • Yttrande över remiss av förslag till juridisk vägledning för familjerådgivning.

Samtliga ärenden till socialnämndens arbetsutskott 11 november Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Bo Henry Pettersson

Foto: Shutterstock

Logotyp