Spännande roll i en stad i utveckling

Det säger Mia Persson som i augusti tar på sig rollen som stadsarkitekt för Luleå kommun.

– Det är mycket som händer i regionen just nu och både kommun och näringsliv kommer att behöva samverka för att nå ännu bättre resultat inom byggandet. Det är ett lagarbete att jobba fram bra projekt och en hållbar samhällsutveckling, hälsar Mia.

Mia Persson hoppas på många goda samtal och samarbeten framöver i sin nya roll som stadsarkitekt.

Mia Persson, idag anställd på Luleå kommun som strateg för samhällsutveckling, blir i augusti kommunens nya stadsarkitekt. Hon är utbildad arkitekt och har en bred och lång erfarenhet av samhällsutvecklingsfrågor på strategisk nivå och kommer att kunna kliva in i sin nya roll med stor kraft i den spännande gröna samhällsutvecklingen som sker i kommunen.

– Det var mycket glädjande att vi till rollen hade många väldigt kompetenta sökanden och det känns också väldigt bra att Mia Persson blir vår nästa stadsarkitekt utifrån hennes erfarenhet och kompetens. Jag ser verkligen fram emot att Mia börjar hos oss efter semestern då rollen har varit vakant från 1 mars, säger Patrik Wallgren Miljö- och byggchef.

Viktigt arbete för Luleås utveckling

Stadsarkitekten ska med arkitekturen som redskap hjälpa till att skapa hållbara och attraktiva livsmiljöer för många generationer framöver. År 2040 ska Luleå ha 100 000 invånare som ska kunna bo och leva i vår kommun. Det innebär att Luleå kommer att förändras mycket framöver och då är rollen som stadsarkitekt viktig för att skapa attraktiva, hållbara och vackra miljöer i vår kommun.

Fokus på samarbete och dialog

Stadsarkitektrollen har en också en viktig uppgift i kontakten med våra aktörer som vill bygga i vår kommun. Om vi lyckas att få in gestaltnings- och utformningsfrågor tidigt i processen så kan det bidra till vår attraktiva och hållbara utveckling av kommunen. Arkitektur, form och design ger möjligheter att skapa en bra helhet i den bebyggda miljön och ett socialt liv mellan husen. När kommunen och företagen tänker tillsammans så blir resultatet bättre och här blir stadsarkitekten en brygga mellan kommunens Vision 2040 och samhällets aktörer, näringsliv och myndigheter.

– Jag hoppas på många goda samtal och samarbeten framöver. Luleå är en kommun med fantastiskt fina kvaliteter som vi ska ta vara på och utveckla, säger Mia Persson.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Anita Sundberg

Logotyp