Spantgatan öppnad för genomfart

Arbetet med nedläggning av VA-ledningar längs Spantgatan i Notviksstan är klart och vägen är åter öppen för genomfart.

Det arbeten som lämnas kvar till nästa säsong är all återställning av grönytor längs vägen, asfaltbeläggning av väg samt bygge av trottoar på samma sida av gatan som fastigheterna.

Kvar på etappen blir en stor grop som lämnas öppen inför nästa etapp, 4E, då VA- ledningar ska anslutas från den punkten till nästa på andra sidan Bodenvägen. Det arbetet genomförs under våren 2020.
Arbetet längs Spantgatan ingår i projekt Östra Länkens etapp 4 F.

Så här såg det ut längs gatan under sommaren då arbetet pågick för fullt. nu i slutet av november öppnas vägen för genomfart och resterande arbetet såsom asfaltering och återställning av grönytor genomförs under nästa års marksäsong.

Så här såg det ut längs Spantgatan under sommaren då arbetet pågick för fullt. Nu, i slutet av november, öppnas vägen för genomfart och resterande arbete, såsom asfaltering och återställning av grönytor genomförs under nästa års marksäsong.

FAKTA

Text & Bild Eva Sundgren

29 november 2019

Logotyp