Stöd mot hedersrelaterat våld

För dig som i din yrkesroll möter personer utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld eller våld i nära relation, kan det vara svårt att veta hur du ska agera. Men hjälp finns att få, Una Norrbotten ger stöd och vägledning till alla yrkesverksamma och civilsamhället i länet.

– Oavsett var du jobbar kan du komma i kontakt med den här typen av problem, säger Malin, socionom på Luleå kommun och projektledare i UNA Norrbottens kompetensteam.

För dig som möter hedersrelaterat våld i ditt yrke kan det vara svårt att veta hur du ska agera. Una Norrbotten kan hjälpa dig med stöd och vägledning.

Kompetensteamet, som träffas regelbundet, består bland annat av personer från kommunernas socialtjänster, kvinnojourer, flyktingmottagningar och polisen. Luleå kommun samordnar teamet som har regelbundna träffar för lära av och hjälpa varandra. Det är viktigt att hålla kunskapen färsk även om frekvensen av ärenden inte är så hög.

– Styrkan med Una Norrbotten är att vi kommer från olika organisationer som möter de här problemen, det kunnandet behövs eftersom det ofta handlar om komplexa frågor, säger Malin.

Kan vara fråga om liv eller död

Det viktigaste är att skapa en relation till den person som misstänks vara utsatt, engagemanget och bemötandet kan vara avgörande, till UNA Norrbotten går det alltid att ringa för att få rådgivning.

– Vi vet att de som är utsatta kan befinna sig i allvarliga situationer där det kan vara fråga om liv eller död och det har stor betydelse för den enskilde att få rätt sorts bemötande, säger Malin.

Om UNA Norrbotten

Länsstyrelsen i Norrbotten hade, under perioden 2017-2020, ett regeringsuppdrag att vara pilotlän för att stödja utvecklingen av regionala kommun- och myndighetsgemensamma resurscentra för våldsutsatta. En kartläggning av samtliga kommuner i Norrbotten, som visade på ett stort behov av kompetensutveckling och stöd till yrkesverksamma, ledde till att projektet Una Norrbotten skapades. Länsstyrelsen har skrivit avtal med Centrum mot våld på socialförvaltningen i Luleå kommun vilket innebär samordningsansvar för projektet till och med december 2023.


FAKTA

  • UNA Norrbotten kan kontaktas under kontorstid, vardagar på telefon 0920-45 67 97 eller via epost unanorrbotten@lulea.se
  • Läs mer om UNA Norrbottenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Vid akuta frågor kontakta socialtjänst, polis eller hälsocentral beroende på situation
  • Alla frågor lyfts med respekt för den enskilda individen
  • Alla som medverkar ansvarar för att sekretessen ej bryts
  • Projektledare och kompetensteam har endast en rådgivande roll, den som äger frågan ansvarar för det fortsatta arbetet

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Bo Henry Pettersson

Foto: Mostphotos, Länsstyrelsen Norrbotten

Logotyp