Sunderby ishall stängs

Av säkerhetsskäl stängs Sunderby ishall med omedelbar verkan. Detta då nya beräkningar visar på allvarliga brister i takkonstruktionen som innebär att taket inte håller för snölast. Nu börjar ett intensivt arbete för att hitta lösningar för Luleås isföreningar.

I somras visade undersökningar av Sunderby ishall att takbalkarna var underdimensionerade. Så länge det inte fanns snö innebar det ingen påverkan på taket men ytterligare beräkningar beställdes. Nu har resultatet från dem kommit.

– Beräkningarna vi fick i morse visar att taket bara håller för 24 kilo per kvadratmeter, en tiondel av lagkravet vid nybyggnationer. Av säkerhetsskäl kan vi inte hålla hallen öppen, säger Helén Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef Luleå kommun.

Vad som händer med taket och hallen är i nuläget oklart. I första skedet handlar det om att stänga för att inte riskera säkerheten.

Då snölast kan få taket på Sunderby ishall att kollapsa stängs hallen med omedelbar verkan.

Dialog med föreningarna

För Luleås isföreningar får stängningen konsekvenser. Arbetet för att hitta lösningar har påbörjats och i dagarna kommer föreningarna kallas till möte med Luleå kommun.

– Vi ska göra vad vi kan för att anlägga fler isytor, tidigarelägga uterinkar med mera. Men det är klart att det blir ett problem för föreningarna när vi har två ishallar färre i kommunen just nu, säger Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun.

Tidslinje - detta har hänt

  • Mars 2020: Tarfalahallen i Kiruna rasar vilket leder till att hallar med liknande takkonstruktion i hela Sverige besiktigas. I Luleå handlar det bland annat om Nåidenhallen och Sunderby ishall.
  • November 2020: Nåidenhallen vid Coop Norrbotten Arena stängs då avvikelser i takkonstruktionen hittas. I Sunderby ishall finns inga synliga brister men för säkerhets skull beställs vidare undersökningar.
  • Juni 2021: Den vidare undersökningen av Sunderby ishall visar att takbalkarna är underdimensionerade. Då det inte finns snö som kan påverka taket fortsätter hallen vara öppen. En fördjupad beräkning beställs.
  • November 2021: Den fördjupade beräkningen visar att taket bara tål en tiondel av det lagstadgade kravet vid nybyggnationer. Då det finns risk att taket kollapsar stängs hallen med omedelbar verkan.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Therese Hedman

Foto: Shutterstock

Logotyp