Svartövägen stängs för genomfart

Inom kort påbörjas arbetet med att förstärka Svartövägen. Från och med 7 juni och fram till sista oktober 2023 stängs Svartövägen för genomfart. Omledning av trafik kommer att ske via Burströmsvägen under hela byggperioden. Räkna med köer och längre körtid under hela byggtiden.

Det kommer att bli en märkbar trafikförändring i Luleå då vi stänger av en av Luleås mest trafikerade vägar, Svartövägen. Anledningen är att vi ska förstärka vägbanan mellan Skurholmsrondellen och Burströmsrondellen, alltså delen mellan bostadsområdet Burströmska Gärdan och Skurholmsfjärden.

Svartövägen stängs för genomfart under perioden 7 juni till 31 oktober. Omledning av trafik sker via Burströmsvägen under hela byggtiden.

In/utfart till Burströmsvägen går från Skurholmsrondellen och Burströmsrondellen.

Tillfälligt avstängd gång- och cykelväg vid Skurholmsfjärden

Förutom förstärkningen av Svartövägen ska vi även byta dagvattenledningar i området och göra ett tätskiktsbyte på bron som går över gång- och cykelvägen vid Skurholmsfjärden. Vid tiden för arbetet på bron stängs även genomfart på den underliggande gång- och cykelvägen. Följ skyltning på plats för rekommenderade alternativa vägar.

Räkna med köer och förlängd körtid

Jobben är med andra ord skiftande och det kommer att ta tid. Arbetet planeras ske under normala arbetstider i branschen 06.00 – 20.00, men produktionstakten går ned under den så kallade industrisemestern vecka 29 till 31.

Arbetet med skyltning och uppställning för omledning och avstängning påbörjas den 7 juni. Från och med det gäller omledning av trafik längs parallellgatan Burströmsvägen. Omledningen kommer att gälla fram till november i år.

Arbetet genomförs i samverkan mellan Luleå kommun, Lumire och entreprenören NYAB.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och kartor: Eva Sundgren

Logotyp