Testar skola på distans

Under onsdagen före påsklovet är Stadsöskolan en av de kommunala grundskolorna som testar att ha skola på distans. Det här är en av de förberedelser som görs för en eventuell distansundervisning med anledning av coronaviruset.

– Vi gör det här för att testa utrustningen och tekniken. Det blir också ett sätt för personalen att prova sitt pedagogiska upplägg, säger Per Lindberg som är rektor vid Stadsöskolan i Gammelstad.

Stadsöskolan i Gammelstad är en av de skolor som testar distansundervisning innan påsklovet.

Eleverna i årskurs 7–9 har genom skolan en egen dator och kan på ett liknande sätt som gymnasieskolan genomföra distansstudier från hemmet. Om det blir aktuellt med distansundervisning är det tänkt att de följer ordinarie schema.

– Vi tänker oss att lektionerna görs på liknande sätt som idag men i ett live-möte. Det tas närvaro av vilka som är med och sedan ges en genomgång av vad eleverna ska arbeta med under passet, säger Per Lindberg.

Läraren finns att tillgå under hela passet via en chattfunktion. Genom chatten kan de antingen svara enskild eleven eller att be alla att koppla upp sig för en genomgång. De lektioner som i vanliga fall har extra pedagoger med, kommer också ha tillgång till dessa under den dag när de provar distansundervisningen.

Bra att få testa

Det är en stor omställning för både elever och lärare att helt och hållet bedriva undervisning på distans. Anpassningar behöver göras för att nå ut till alla elever utifrån deras kunskaper och färdigheter.

– Vi måste alla vara medvetna om att inget kan bli så bra som det personliga mötet mellan lärare och elev. Vi ska göra så gott vi kan och det blir intressant att se hur vi kan utveckla undervisningen utifrån de förutsättningar som finns, säger Per Lindberg.

Att få testa tekniken och upplägget innan det eventuellt blir ett skarpt läge är uppskattat.

– Det känns bra att vi ges möjligheten att få prova detta innan det blivit ett beslut, även om vi jobbat med digitala verktyg inom skolan så är detta något helt nytt för de flesta av oss, säger Per Lindberg.

På torsdag kommer skolan att utvärdera hur det har gått tillsammans med eleverna. Därefter kommer de att jobba vidare med de delar som kan behöva stärkas upp.

Om det blir aktuellt för en stängning av skolor meddelas elever och vårdnadshavare av rektor samt via lärplattformen och appen.

Text och foto: Charlotte Högnelid

07 april 2020

Logotyp