Tillfällig lösning i väntan på moduler klar

En utredning visar att Hertsöskolan har behov av omfattande renoveringsåtgärder och lokalerna måste utrymmas. Det är sedan tidigare klart att elever i årskurs 4 flyttas till Svedjeskolans lokaler och elever i årskurs 5 flyttas till Norrgården. Nu har kommunen hittat tillfälliga lösningar för eleverna i årskurs 6-9 i väntan på modulerna.

– Vi har klart med lösningar för att kortsiktigt inrymmas i andra lokaler i väntan på att modulerna står klara för inflytt, säger Louice Stridsman verksamhetschef för grundskolan.

Årskurs 6 flyttar tillfälligt in i Ängsskolan, årskurs 7 flyttar tillfälligt in i delar av Kulturskolans lokaler och årskurs 8 och 9 flyttar tillfälligt in i före detta förskolelokaler i Örnäsets område.

En utredning visar att Hertsöskolan har behov av omfattande renoveringsåtgärder och lokalerna måste utrymmas. Nu har kommunen hittat tillfälliga lösningar för årskurs 6-9 i väntan på modulerna. 

Ett kapacitetsbehov för moduler till årskurs 6-9 har tagits fram och upphandlingen av modulerna påbörjas inom kort.

- Vi arbetar för att modulerna ska vara på plats så snart som möjligt, säger Fredrik Thyselius, fastighetschef.

Riskbedömning och handlingsplan kommer att göras för att omhänderta risker med flytt.

Vårdnadshavare kommer att få fortlöpande information via rektor.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Caroline Rönnberg
Foto: Vinter

Logotyp