Trafikfarlig väg 97 blir snart mötesfri

Vägsträckan Södra Sunderbyn-Sävast kommer att byggas om till en mötesfri väg för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Väg 97 ska vara öppen under hela byggtiden. Däremot kommer framkomligheten periodvis att vara begränsad på grund av avsmalnade körfält och nedsatt hastighet.

Arbetet genomförs av Trafikverket och startar i mars 2020 och ska vara avslutat hösten 2022. Då kommer hela sträckan mellan Luleå och Boden vara mötesfri.

Trafikverket bygger nya trafiklösningar längs väg 97 perioden mars 2020 - hösten 2022

Därför görs jobbet

Väg 97 mellan Luleå och Boden är en av landets mest trafikfarliga sträckor. En stor mängd arbetspendlare trafikerar vägen dagligen. Vägen är också en viktig utryckningsväg på grund av närheten till länssjukhuset i Sunderbyn. Därför är det angeläget att förbättra trafiksäkerheten.

Det här ska göras

Det här ska Trafikverket göra under ombyggnationen av den 12 km långa sträckan:

 • bredda vägen på större delen av sträckan
 • sätta upp mitträcken
 • bygga tre nya trafikplatser: Norra Sunderbyn, Sävastnäs och Sävastön
 • bygga ett nytt parallellvägnät vid sidan om väg 97
 • stänga ett 70-tal direktutfarter till väg 97 för att öka trafiksäkerheten
 • bygga tre planskilda passager för det rörliga friluftslivet
 • bygga nya, säkrare busshållplatser
 • bullerskyddsåtgärder

Trafikplats Sävastnäs.

Trafikstörningar att vänta

Framkomligheten längs väg 97 kommer periodvis att vara begränsad på grund av avsmalnade körfält och nedsatt hastighet. Även busstrafiken påverkas. Utförligare information finns på Länstrafikens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

FAKTA

 • Arbetet längs väg 97 pågår från mars och avslutas hösten 2022
 • Sträckan för arbetet utförs i höjd med Södra Sunderbyn-Sävast
 • Sträckan mäter 12 kilometer
 • Håll dig informerad om arbetet på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Text: Eva Sundgren, Trafikverket
Foto: Trafikverket

09 mars 2020

Logotyp