Vägen framåt för bristyrken

Projektet SmartKomp i Norr har utvecklat en modell för att bidra till en bättre kompetensförsörjning. Den ska fungera som ett stöd inom kommunal verksamhet såväl som den privata sektorn och erbjuder en lösning för arbetsgivare som har svårt att rekrytera personal med rätt kompetens.

Modellen bygger på arbetsdelning och är anpassad för arbetsgivare som har kompetensbrist, vilket betyder att det finns personal att rekrytera men utan rätt kompetens.

Med arbetsdelning skapas en ny tjänst genom att ta över arbetsuppgifter med lägre krav på formella erfarenheter och kunskaper, från redan befintliga tjänster. Kompetensbrist finns bland annat inom kommunala verksamheter som skola och omsorg och bland ingenjörer och andra tekniska yrken inom den privata näringen.

Arbetsdelning är vägen framåt för arbetsgivare där det råder kompetensbrist. Personerna på bilden har ingen koppling till innehållet i artikeln.

Handbok och snabbguide för arbetsdelning

Projektet avslutades under april 2020 och tagit fram en handbok och en snabbguide med detaljerade beskrivningar och handledning om hur alla parametrar tas hänsyn till i en organisation.

– Det ett behov av att ibland gå snabbare genom processen mot arbetsdelning och det är vad snabbguiden är till för. Vi vill att fler organisationer blir nyfikna på arbetsdelning, för att utveckla nya vägar till arbete och kompetensförsörjningsarbetet i stort. Den här modellen är lika mycket till för Luleå kommun som för andra organisationer och företag, säger Mattias Carlsson, projektledare på arbetsmarknadsförvaltningen.

Projektet SmartKomp i Norr har finansierats av Region Norrbottens kompetensförsörjningsmedel.

Ladda ner handbok och snabbguide
HandbokPDF
SnabbguidePDF


FAKTA

  • Arbetsmarknadsförvaltningen driver projetet.
  • Projektet avslutades i april 2020.
  • Läs mer om projektet på www.lulea.se/smartkomp

Text: Sara Ruthberg

Bild: Pixabay

07 maj 2020

Logotyp