Vårdförbundets blockad inledd - Luleå kommuns hälso- och sjukvård drabbas

Under måndagen inleddes Vårdförbundets blockad mot övertid, mertid och nyanställning i kraft i 29 kommuner, inklusive Luleå kommun.

Efter blockaden trädde i kraft skedde inga förhandlingar och inga nya bud lades. Blockaden utökades därför till den kommunala hälso- och sjukvården i 29 kommuner.

Blockaden omfattar Vårdförbundets alla medlemmar i Luleå kommun. Majoriteten av kommunens sjuksköterskor arbetar inom socialförvaltningen.

– Vi har haft god tid på oss att planera detta, bland annat tagit in extra personal den första tiden som förstärkning vid eventuell sjukdom, säger Annika Jonsson, verksamhetschef för hälso- och sjukvården, som normalt har låga övertidsuttag.

Den mest sårbara tiden är kvällar, helger och nätter.

– Vi kommer arbeta efter en prioriteringsordning där de svårast sjuka har förtur, exempelvis palliativa patienter eller ärenden som kan ge patienter livslånga men om de inte får hjälp i tid, säger Annika Jonsson.

Det som inte är livshotande prioriteras till nästkommande vardag. Det finns även en organisation på plats som kan beordra skyddsarbete, men med stor försiktighet, och ska endast användas där det gäller fara för liv och hälsa.

– Sjuksköterskor vid Kommunhälsan och arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen har generellt ett lågt övertidsuttag och på kort sikt får blockaden inga stora konsekvenser, däremot har någon enstaka rekrytering pausats, säger Elin Selberg, förhandlingschef Luleå kommun.

Bakgrund till yrkande om förkortad arbetstid

  • 30 procent av Vårdförbundets medlemmar i kommuner och regioner och i kommunala företag arbetar deltid, hälften för att de inte orkar jobba heltid.
  • Fyra av tio unga tror inte att de kommer jobba kvar i vården. De unga tycker i högre grad att arbetsbelastningen är för hög.
  • Källa: Vårdförbundet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Linda Sundström

Uppdaterad: 22 maj 2024

Logotyp