Vegankost och skolsamverkan

Barn- och utbildningsnämnden behandlade på sitt sammanträde den 26 februari fem ärenden. Bland annat en motion gällande servering av vegankost i kommunens skolverksamheter.

Under hösten 2019 aktualiserades frågan gällande vegansk kost i skolan i samband med att rutinerna för specialkost sågs över. Miljöpartiet har nu lämnat in en motion där de föreslår att vegankost serveras som kan minska antalet specialkoster och bidra till en hållbar konsumtion ur ett klimatperspektiv.

De förbättrade menyerna vid skolrestaurangerna har reducerat antalet tillagade specialkoster. 

Vid skolrestauranger finns idag två maträtter på menyn varav den ena är lakto-/ovo-vegetarisk, det vill säga som ibland kan innehålla mjölk och/eller ägg. Men vissa dagar är huvudkomponenten helt vegansk.

– Det är idag ett fåtal elever som efterfrågar vegansk kost. Till dem erbjuds dagligen en buffémodellen där eleven själv kan komponera sin veganska måltid genom att plocka ihop komponenterna från de olika varma maträtterna, salladsbuffén och de tillbehör som serveras i skolrestaurangen, säger Maria Skoog, tf avdelningschef för måltidsservice.

De förbättrade menyerna har reducerat antalet tillagade specialkoster och eftersom det redan idag serveras vegankost avslås motionen.

Ingen samverkan mellan Avan och Unbyn

Det blir ingen förskole- och skolsamverkan mellan kommunerna med förskoleverksamhet i Avan och skolverksamhet i Unbyn. En orsak är det fria skolvalet som innebär att vårdnadshavare har rätt att välja annan skola än den skola som är upptagningskola för sina barn.

Det var under 2016 en gemensam avsiktsförklaring tecknades av kommunfullmäktige i Luleå och Boden i syfte att utveckla samarbetet mellan kommunerna. Därefter har en utredning gjorts kring interkommunalt samarbete inom förskola och skola i Avan och Unbyns skolområde. Politiska möten och dialoger om samverkan har förts under 2018- 2019.

Text och foto: Charlotte Högnelid

26 februari 2020

Logotyp