”Vi vill bygga en attraktiv stad, inte bara byta ut rör”

Östra länken går in på tionde året. Målgången börjar skymta, men det dröjer till 2026 innan projektet får sitt slut. Tre nyckelpersoner som levt med projektet under lång tid är Yvonne Stålnacke, i dag styrelseordförande för Lumire och kommunalråd i Luleå då projektet startade, Stefan Lindqvist, projektledare, och Malin Suneson, projektchef på Lumire.

Östra länken är ett projekt som inte bara skapat nya rörsystem under jord utan också haft medarbetare med en visionär syn på hur marken vi går på inte bara återställs utan helst förbättras. Som bjudit in arkitektbyråer för att designa pumpstationer med estetik och funktion. ”Östra Länken skapar en tryggare vattenförsörjning för Luleå”, säger Lumires projektledare Stefan Lindqvist.

Läs mer om Östra länken, utmaningar och fem höjdpunkter från projektet. Länk till annan webbplats.

Bild: Östra länken projekt.

Vad är egentligen Östra länken i Luleå?

– Ett infrastrukturprojekt med fokus på vattenförsörjning och avloppshantering, en förutsättning för allt som händer i Luleå med gröna industrisatsningar – även om det inte var därför det en gång startade. Visst, vi visste att vi ville bli fler, men att vi startade Östra länken handlade en hel del om att bostadsområdet Kronan skulle byggas och utvecklas. Vi visste också att många av våra rör under mark började vara gamla, men framförallt var kapaciteten en begränsning för vidare stadsutveckling, och att vi behövde förnya våra vatten och avloppsledningar i staden. Namnet handlar om att huvudledningarna gick förut genom centrala stan, nu flyttades till östra sidan av stan – Skurholmen, Kronan och Lövskatan. För en Luleåbos perspektiv handlar Östra länken-projektet en slags försäkring för att vi ska ha gott vatten, säger Stefan Lindqvist, projektledare.

Vad gör att en kommun beslutar sig för att genomföra ett sådant enormt penga- och resurskrävande projekt? Att bestämma sig för att tidpunkten är rätt?

– Om vi hoppar sådär 12-14 år tillbaka i tiden, innan projektet startade handlade det framför allt om modiga tjänstemän, som lyfte förslaget. Som såg att det var viktigt, både för att systemet var gammalt och begränsad kapacitet men också för att redan då ville vi kunna låta staden växa med många fler invånare. Så hade vi också modiga politiker som vågade ta beslutet. Det var stora kostnader, det stod helt klart men det var ändå en ganska enkel process och enighet bland de olika partierna i kommunen vid den tiden. Just då, vid 2011, fanns det ett antal kommuner som hade problem med bakterier i sitt vatten. Vi träffade dem och blev än mer beslutsamma att vi behövde säkra en bra vattenkvalitet. Luleåborna har varit otroligt tålmodiga med allt byggande som skett runt om i staden och vi arbetade en hel del med att berätta, kommunicera om det som hände – både faktiska planer och visionära bilder, säger Yvonne Stålnacke och Malin Suneson lägger till:

– Så hade vi också modiga politiker som vågade ta beslutet.

Representanter från Luleå kommun och NCC tillsammans med Yvonne Stålnacke, näst längst till höger. Bild: Susanne Lindholm.

Östra länken har idag cirka 80 personer som jobbar inom projektet. Hur är det att leda ett så stort och långvarigt projekt?

– Det fanns ett tydligt direktiv gällande att ta hänsyn till samarbete, samverkan, se till ekosystemtjänster och ta tillvara på olika kompetenser i projektet. Här samsas Lumire och Luleå kommun med partners som NCC exempelvis och vi har sett till god ekonomi – även på lång sikt, förklarar Malin Suneson som är projektchef. Stefan Lindqvist som är projektledare säger angående projektet:

– Vi vill bygga en attraktiv stad, inte bara byta ut rör. Vi har också varit noga med att analysera de olika områdena i Luleå, och tagit experthjälp för att se till de naturvärden som finns. Det har gjort att vi har vant oss att arbeta på detta vis, och att vi tar hand om framfarten på ett varsamt sätt. Vi tar hänsyn till platsens förutsättningar och har en stor förståelse för människorna som rör sig i ett visst område. Vi vill göra så gott vi kan för att inte upplevas som störande i vardagen även om vi förstår att det blir en påverkan.

Vad sker i projektet i år?

– Vi har byggt Luleås största pumpstation som ska tas i drift, som finns vid Arontorpsviken vid Örnäset, på väg mot Svartöstan. Förutom Svartöstan kommer vi också att befinna oss på Hertsön, där en hel del är klart. Där handlar det om att bygga klart med alla ledningar som krävs. Vissa delar kan ta lång tid, och här handlar det om att få alla pusselbitar rätt och i rätt tid. Vi kommer också att testa en ny teknik i Luleå som kallas mikrotunnelborrning, vi ska borra oss under en bangård och 14 järnvägsspår i Svartöstan så det blir en spännande utmaning. Vi har gjort noggranna undersökningar och planen är att starta i maj. Mycket handlar om att nu alltmer koppla ihop – de nya mot de gamla befintliga systemen, säger Stefan Lindqvist.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Lumire

31 januari 2024

Logotyp