Kvinnorna leder kommunikationen i Luleå

Antalet vd:ar som är kvinnor är högre än någonsin inom svenskt näringsliv. Ändå har 301 av de 329 börsnoterade svenska bolagen en man som högste ledare. På kommunikationsbyråerna i Luleå är det tvärtom – här styr kvinnorna.

Enligt Allbrightrapporten från 2018 är 28 procent av alla vd:ar för Sveriges 329 börsnoterade bolag kvinnor. Det är en ökning med hela 65 procent från året innan. Ytterligare en rapport från chefsorganisationen Ledarna från 2017, visar att endast 16 procent är kvinnor när det kommer till vd:ar för företag som inte är börsnoterade i Sverige.

Ledarna för Luleås kommunikationsbyråer, från vänster Johanna Öhman, Signe Lindgren, Therése Brun, Kristin Lindqvist, Marina Eriksson, Hanna Weinmar, Helena Eriksson, Johanna Grimståhl, Karin Klockare, Frida Larsson och Tina Löfgren.

En av anledningarna till de dystra siffrorna brukar sägas var bristen på förebilder som kan motivera unga kvinnor att ta sig an chefsyrket. Det här bekräftades när Luleå Story samlade samtliga vd:ar och ledare för kommunikationsbyråerna i stan för att prata om ledarskap, utmaningar och nya glasögon.

För några år sedan presenterade kommunikationsbranschen siffror som visade att mindre än en fjärdedel av vd:arna på Sveriges byråer var kvinnor. Det här i en bransch vars uppgift är att spegla samtiden. I Luleå ser det helt annorlunda ut. Vad tror ni det beror på?

Karin Klockare, vd Yours:
– Jag måste säga att det hänt en hel del med vår bransch sedan jag började för 30 år sedan. Då fanns inga kvinnor som förebilder. Jag minns att vi var några stycken som tänkte att vi fick bli de där förebilderna själva – och se nu!

Johanna Grimståhl, vd Meramedia:
– Jag tänker att det beror mycket på just förebilder. Personligen har jag bara haft kvinnor som chefer. Så klivet var inte så stort när jag själv tänkte på rollen.

Marina Eriksson, Sigmar Metodbyrå:
– Jag tänker att det ser ut som det gör här för att vi är modiga. Och för att vi är bra på att lyfta varandra, företagen emellan.

Johanna Öhman, vd Samuraj:
– Jag håller med. Dessutom verkar vi i en bransch som utvecklas i ett rasande tempo. Vi måste vara framsynta – och innovativa.

Helena Eriksson, vd Vinter:
– Jag vill sticka ut hakan och säga att det beror på att kvinnor är bättre på att leda. Speciellt i vår bransch, som i allra högsta grad påverkas av den pågående samhällsförändringen.

Vad kännetecknar ett bra ledarskap enligt er?

Hanna Weinmar, Sigmar Metodbyrå:
– En bra ledare låter individerna göra sin grej.

Karin Klockare, Yours:
– Jag skulle säga att både kunna stötta och puscha.

Johanna Öhman, Samuraj:
– För mig handlar det om att ta risken att gå först. Hjälpa sina medarbetare att uppnå mer än vad de trodde att de var kapabla till. När det gäller vårt område behöver vi väldigt dynamiska team, vilket även ställer krav på ledarskapet.

Kristin Lindqvist, Geektown:
– Vi har funderat mycket kring ledarskap och huruvida man behöver en vd. Vi skulle vilja vidga begreppet och tror på att leda tillsammans. Det är ett medvetet val och internationellt sett inte så ovanligt. När vi startade för sju år sedan fick vi höra att vi kanske skulle kunna vinna på att ha en man som ledare. Det ”rådet” tog vi inte åt oss av.

Vad är den största utmaningen som ledare
utifrån er bransch?

Helena Eriksson, vd Vinter:
– Att vår bransch är så extremt homogen. Och att vi måste tänka på det när vi söker nya medarbetare. Jag brukar inte prata om jämställdhet utan jämlikhet, vi måste se till ålder, etnicitet, funktionalitet och så vidare. Det är jätteviktigt att vi skaffar oss nya glasögon och jobbar med inkludering.

Johanna Öhman, Samuraj:
– Jämställdhet är en självklarhet, både för att skapa en bra arbetsplats och för att kvalitetssäkra gentemot kund.

Johanna Grimståhl, vd Meramedia:
– Jag tror utmaningen är att hitta framtidens medarbetare. Vi kanske ska se på arbetsplatsen mer som en mötesplats för att locka till oss de digitala nomader som många unga kreatörer ser sig som.

Hanna Weinmar, Sigmar Metodbyrå:
– Ja, jag tror vi måste göra plats för fler intraprenörer där en utmaning är hur man får ihop teamet trots att man sitter på olika platser. Var man gör sitt bästa jobb är olika från person till person.

Helena Eriksson, vd Vinter:
– Vi har precis byggt om på Vinter för att få människor att vara mer här. Skapat fler ytor efter olika behov. Jag tror på den kreativitet som föds när man möts.

Therese Brun, vice vd Meramedia:
– Vi verkar i en bransch med högt tempo, stor press och skarpa deadlines. Det både är och kommer att vara en utmaning att förbli en balanserad arbetsplats. Att se till att alla medarbetare både jobbar hårt och får rejält med återhämtning. Kraven på oss som arbetsgivare blir högre, och vi vill ju vara världens bästa arbetsplats.

Frida Larsson, Geektown:
– Man behöver kanske inte ha den känslan? Av stress och press.Här tycker jag man kan fundera på hur man vill ha det på jobbet. Vad vill man ha för stämning och vilka regler gäller.

Vad driver er i era roller?

Helena Eriksson, Vinter:
– Som vd skulle jag säga att hjälpa människor att utvecklas.

Johanna Grimståhl, Meramedia:
– Jag tycker det är häftigt när man ser att det händer saker av sig själv. När ens medarbetare känner att de har mandat att ta egna initiativ.

Karin Klockare, Yours:
– För mig är det alla underbart kreativa och starka Yoursare. Den spännande förändring som vår bransch befinner sig i och att vara med och skapa kommunikation som berör och gör skillnad för våra kunder.

Marina Eriksson, Sigmar Metodbyrå:
– Jag vill lyfta förändringen och framstegen vi ser hos våra kunder. Och möjligheten att göra skillnad. Oavsett om det gäller kunder eller kollegor.

Kristin Lindqvist, Geektown:
– För oss är det också förändring i ett större perspektiv. Hur vi faktiskt kan vara med och påverka hur samhället utvecklas. Kommunikation är ett kraftfullt verktyg.

 

FAKTA

Kommunikationsbyråerna i Luleå

  • Geektown: Drivs gemensamt av Kristin Lindqvist, Frida Larsson och
    Tina Löfgren.
  • Meramedia: Johanna Grimståhl, vd och Therese Brun, vice vd.
  • Samuraj: Johanna Öhman, vd.
  • Sigmar Metodbyrå: Drivs gemensamt av Signe Lindgren, Hanna Weinmar och Marina Eriksson.
  • Vinter: Helena Eriksson, vd.
  • Yours: Karin Klockare, vd.

Text: Mariana Vnuk

Foto: Tomas Bergman

09 juli 2019

Logotyp