Fler smittade än föregående vecka

Under vecka 32 påvisades 19 nya fall i Luleå och sammanlagt 65 i Norrbotten. Vaccination av ungdomar 16-17 år pågår och beräknas vara klar i oktober. Vårt Luleå redovisar varje vecka en sammanställning om läget kring covid-19.

Varje vecka sammanfattar Vårt Luleå läget kring covid-19 med statistik från Region Norrbotten.

Antal smittade totalt:

 • Luleå: 9 049
 • Norrbotten: 27 071
 • Sverige: 1 110 147

Övrig statistik

 • Luleå hade 19 nya fall under vecka 32.
 • Under vecka 32 testades 1 920 personer i Norrbotten för covid-19. 65 av dessa (3,4 procent) testades positivt.
 • Det är nu Delta-varianten av viruset som dominerar.
 • Totalt 270 personer med bekräftad covid-19 har avlidit i länet sedan coronautbrottets början.

Vaccinering inom Luleå kommun

Personal

Till och med vecka 31 har sammanlagt 8 307 doser utdelats till kommunens personal i åldrarna 18-59 år, vilket innebär att cirka 75 % av personalen är fullvaccinerade.

 • 4 749 medarbetare har fått en dos.
 • 3 548 medarbetare har fått två doser.

Har du frågor kring personalvaccinationer?

Kontakta kommunens Kundcenter 0920-45 30 00

Personal erbjuds vaccin

Luleå kommun erbjuder alla kommunanställda mellan 18-59 år vaccin mot covid-19. Det är resultatet av en överenskommelse mellan Luleå kommun och Region Norrbotten. På så sätt kan kommunen som stor arbetsgivare stötta Region Norrbotten för att påskynda vaccinationen.

Läs mer om vaccineringen här.länk till annan webbplats

Vaccinering i Norrbotten

Vaccinering av ungdomar 16-17. Under september månad uppskattas alla norrbottningar i denna målgrupp vara vaccinerade med minst en dos. Under oktober uppskattas målgruppen vara fullvaccinerad.

Läget till och med vecka 31 totalt:

 • 172 169 personer fått en dos vaccin.
 • 112 241 personer har fått två doser.

Norrbotten ligger på samma nivå som övriga Sverige när det gälller vaccinationer.

Information om vaccinering från Region Norrrbotten.länk till annan webbplats

Luleå och Älvsbyn har flest fall i Norrbotten. Diagrammet visar även att Norrbotten har något fler smittade än Sverige i övrigt (per 1 000 invånare).

Antal fall i Norrbotten per vecka. Diagrammet visar en liten ökning av antal nya fall från vecka 31.
Statistik för Norrbotten (föregående två veckor)

Vecka 31

Vecka 32

Totalt smittade hittills

27 022

27 071

Totalt avlidna hittills

270

270

Antal testade för Covid-19

1 756

1 920

Antal som testat positivt

60 (3,4 %)

65 (3,4 %)

Antal vaccinerade 1 dos

172 169uppdateras senare

Antal vaccinerade 2 doser

112 241uppdateras senare

Fortsätt att följa rekommendationerna:

 • stanna hemma vid symtom på covid-19
 • tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion
 • håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi/Region Norrbotten

Fotomontage: Luleå kommun

Logotyp