Fler smittade än i övriga Sverige

På grund av dataproblem har inte någon rapport för vecka 21 publicerats. Under vecka 22 var smittalet högt i Norrbotten, betydligt högre än i Sverige i stort, men något sjunkande. Det visar statistik från Region Norrbotten. Vårt Luleå redovisar varje vecka en sammanställning om läget kring covid-19.

Varje vecka sammanfattar Vårt Luleå läget kring covid-19 med statistik från Region Norrbotten.

Antal smittade totalt:

  • Luleå: 8 453
  • Norrbotten: 25 390
  • Sverige: 1 078 062

.

Vaccinering inom Luleå kommuns verksamheter

Brukare och patienter

Vård- och omsorgboenden: Alla har erbjudits vaccin med dos 1 och 2. Endast enstaka personer återstår, till exempel nyinflyttade eller de som haft någon form av infektion.

Hemsjukvården: Alla har erbjudits dos 1 och 2.

LSS boenden och socialpsykiatri: Samtliga har erbjudits dos 1. Vecka 21 vaccinerades cirka 60 personer med dos 2 som även kommer erbjudas vecka 23.

Personal

  • Hittills har drygt 4 200 personalvaccinationer genomförts och cirka 2 000 medarbetare är fullvaccinerade
  • Cirka 300 personer får den här veckan sin andra dos av pfizers vaccin.
  • Regionen låter nu alla i riskgrupp 18+ vaccinera sig. Personal som tillhör den gruppen bokar själv via 1177.se
  • Region Norrbotten har meddelat att alla Luleåbor 60-64 år kan boka vaccination via 1177.se Gäller även personal i Luleå kommun.

Har du frågor kring personalvaccinationer?

Kontakta kommunens Kundcenter 0920-45 30 00

Personal erbjuds vaccin

Luleå kommun erbjuder alla kommunanställda mellan 18-59 år vaccin mot covid-19. Det är resultatet av en överenskommelse mellan Luleå kommun och Region Norrbotten. På så sätt kan kommunen som stor arbetsgivare stötta Region Norrbotten för att påskynda vaccinationen.

Läs mer om vaccineringen här.

Vaccinering i Norrbotten

Information om vaccinering från Region Norrrbotten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Diagram för antal smittade i länets kommuner kan inte publiceras denna vecka.
Statistik för Norrbotten (föregående två veckor)

Vecka 21

Vecka 22

Totalt smittade hittills

24 272

25 390

Totalt avlidna hittills

262

266

Antal testade för Covid-19

6 469

5 014

Antal som testat positivt

1 048(16,2 %)

583 (11,6%)

Antal vaccinerade 1 dos

98 679uppdateraas senare

Antal vaccinerade 2 doser

44 873uppdateras senare

Fortsätt att följa rekommendationerna:

  • stanna hemma vid symtom på covid-19
  • tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion
  • håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi

Diagram: Region Norrbotten

Logotyp