Klar minskning av antal smittade

Norrbotten har nu 40 procent färre smittade jämfört med vecka 22. Det visar statistik från Region Norrbotten. Vårt Luleå redovisar varje vecka en sammanställning om läget kring covid-19.

Varje vecka sammanfattar Vårt Luleå läget kring covid-19 med statistik från Region Norrbotten.

Antal smittade totalt:

  • Luleå: 8 577
  • Norrbotten: 25 839
  • Sverige: 1 083 456

Övrig statistik

• Antal smittade i Norrbotten är nu 40 procent färre än jämfört med vecka 22.

• Länet kommer sannolikt att ha färre antal insjuknade än riksgenomsnittet under vecka 24.

• Antalet människor som avlider i covid-19 minskar. Perioden 1 – 10 juni har ingen avlidit.

.

Vaccinering inom Luleå kommuns verksamheter

Brukare och patienter

Vård- och omsorgboenden: Alla har erbjudits vaccin med dos 1 och 2. Endast enstaka personer återstår, till exempel nyinflyttade eller de som haft någon form av infektion.

Hemsjukvården: Alla har erbjudits dos 1 och 2.

LSS boenden och socialpsykiatri: Samtliga har erbjudits dos 1. Vecka 21 vaccinerades cirka 60 personer med dos 2 som även kommer erbjudas vecka 23.

Personal

  • Hittills har drygt 4 200 personalvaccinationer genomförts och cirka 2 000 medarbetare är fullvaccinerade
  • Cirka 300 personer får den här veckan sin andra dos av pfizers vaccin.
  • Regionen låter nu alla i riskgrupp 18+ vaccinera sig. Personal som tillhör den gruppen bokar själv via 1177.se
  • Region Norrbotten har meddelat att alla Luleåbor 60-64 år kan boka vaccination via 1177.se Gäller även personal i Luleå kommun.

Har du frågor kring personalvaccinationer?

Kontakta kommunens Kundcenter 0920-45 30 00

Personal erbjuds vaccin

Luleå kommun erbjuder alla kommunanställda mellan 18-59 år vaccin mot covid-19. Det är resultatet av en överenskommelse mellan Luleå kommun och Region Norrbotten. På så sätt kan kommunen som stor arbetsgivare stötta Region Norrbotten för att påskynda vaccinationen.

Läs mer om vaccineringen här.

Vaccinering i Norrbotten

Information om vaccinering från Region Norrrbotten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En klar minskning av antalet smittade i Luleå vecka 23 jämfört med vecka 22.
Statistik för Norrbotten (föregående två veckor)

Vecka 22

Vecka 23

Totalt smittade hittills

25 390

25 839

Totalt avlidna hittills

266

268

Antal testade för Covid-19

5 014

3 227

Antal som testat positivt

583 (11,6 %)

367 (11,4 %)

Antal vaccinerade 1 dos

99 884106 551

Antal vaccinerade 2 doser

57 25569 138

Fortsätt att följa rekommendationerna:

  • stanna hemma vid symtom på covid-19
  • tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion
  • håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi

Diagram: Region Norrbotten

Logotyp