Kraftig ökning av smittade i Luleå

Luleå har störst ökning av smittade i länet. Det visar statistik från Region Norrbotten. Vårt Luleå redovisar varje vecka en sammanställning om läget kring covid-19.

Varje vecka sammanfattar Vårt Luleå läget kring covid-19 med statistik från Region Norrbotten.

Den blåa linjen visar en kraftig ökning av smittade i Luleå.

Antal smittade totalt, vecka 7:

  • Luleå: 4 208
  • Norrbotten: 12 031
  • Sverige: 631 166


Så har vaccineringen gått i Luleå kommun

Vård- och omsorgsboende: Alla har fått dos 1 och dos 2.

Hemsjukvården: Alla har fått dos 1.
Alla utom cirka 300 personer har fått dos 2, men de vaccineras de närmsta veckorna.Statistik för Norrbotten (föregående två veckor)

Vecka 6

Vecka7

Totalt smittade hittills

11 196

12 031

Totalt avlidna hittills

198

202

Antal testade för Covid-19

4 651

4 722

Antal som testat positivt

492 (10,6 %)

748 (15,8 %)

Antal vaccinerade 1 dos

11 465

13 205

Antal vaccinerade 2 doser

6 096

8 221

Fortsätt att följa rekommendationerna:

  • stanna hemma vid symtom på covid-19
  • tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion
  • håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.


DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi

Diagram: Region Norrbotten

Logotyp