Minskning, men fortsatt många smittade i Luleå

Luleå står för nästan hälften av länets fall. Det visar statistik från Region Norrbotten. Vårt Luleå redovisar varje vecka en sammanställning om läget kring covid-19.

Varje vecka sammanfattar Vårt Luleå läget kring covid-19 med statistik från Region Norrbotten.

Antal smittade totalt:

 • Luleå: 8 843
 • Norrbotten: 26 479
 • Sverige: 1 084 636

Övrig statistik

 • Luleå står för nästan hälften av länets fall under vecka 25, men uppvisar ändå en minskning.
 • Minskning av antalet insjuknade i Norrbotten vecka 25. Många ungdomar konstaterades smittade vecka 24, veckan efter skolavslutningen.
 • Länet har fler smittade än riksgenomsnittet, sett över hela pandemin.
 • Underdödlighet noteras i länet sedan mitten av februari.
 • Vaccinationerna fortsätter enligt den takt som vaccintillgången tillåter.

Vaccinering inom Luleå kommuns verksamheter

Brukare och patienter

Vård- och omsorgboenden: Alla har erbjudits vaccin med dos 1 och 2. Endast enstaka personer återstår, till exempel nyinflyttade eller de som haft någon form av infektion.

Hemsjukvården: Alla har erbjudits dos 1 och 2.

LSS boenden och socialpsykiatri: Samtliga har erbjudits dos 1. Vecka 21 vaccinerades cirka 60 personer med dos 2 som även kommer erbjudas vecka 23.

Personal

 • Hittills har 5 384 fått första dosen och drygt 2 000 är fullvaccinerade.
 • Regionen låter nu alla i riskgrupp 18+ vaccinera sig. Personal som tillhör den gruppen bokar själv via 1177.se
 • Region Norrbotten har meddelat att alla Luleåbor 60-64 år kan boka vaccination via 1177.se Gäller även personal i Luleå kommun.

Har du frågor kring personalvaccinationer?

Kontakta kommunens Kundcenter 0920-45 30 00

Personal erbjuds vaccin

Luleå kommun erbjuder alla kommunanställda mellan 18-59 år vaccin mot covid-19. Det är resultatet av en överenskommelse mellan Luleå kommun och Region Norrbotten. På så sätt kan kommunen som stor arbetsgivare stötta Region Norrbotten för att påskynda vaccinationen.

Läs mer om vaccineringen här. Länk till annan webbplats.

Vaccinering i Norrbotten

Information om vaccinering från Region Norrrbotten. Länk till annan webbplats.

Luleå står för nästan hälften av fallen i Norrbotten. Trots en minskning under vecka 25 ligger länet högre än riksgenomsnittet.

Luleå har minskad smittspridning under vecka 25 jämfört med vecka 24
Statistik för Norrbotten (föregående två veckor)

Vecka 24

Vecka 25

Totalt smittade hittills

26 253

26 479

Totalt avlidna hittills

268

uppdateras senare

Antal testade för Covid-19

3 870

3 024

Antal som testat positivt

473 (12,2 %)

318 (10,5 %)

Antal vaccinerade 1 dos

114 617123 371

Antal vaccinerade 2 doser

80 92588 814

Fortsätt att följa rekommendationerna:

 • stanna hemma vid symtom på covid-19
 • tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion
 • håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi

Diagram: Region Norrbotten

Logotyp