Skärpta råd och riktlinjer i Norrbotten

Pandemin är långt ifrån över. I Norrbotten är smittspridningen alarmerande hög och mycket allvarlig. Från och med i dag införs därför skärpta råd och riktlinjer, på uppmaning av smittskyddsläkaren i Norrbotten. 

På grund av den höga och allvarliga smittspridningen i länet införs idag skärpta råd och riktlinjer, som gäller fram till den 13 juni. Det presenterades vid en pressträff som Region Norrbotten höll under fredagen.

Alla uppmanas nu att ta del av regionens information och att ta sitt ansvar för att hindra smittspridningen. Alla, oavsett den som haft covid-19 eller är vaccinerad, ska följa råden för att skydda sig själv och andra.

Läs, dela och framförallt: följ råden. Tillsammans kan vi förändra den allvarliga situation vi befinner oss i. Tack för att du hjälper till att minska smittspridningen. 

Läget är allvarligt i Norrbotten. Smittspridningen av covid-19 är alarmerande hög och vården är mycket hårt belastad. Nu införs skärpta råd och riktlinjer.

Norrbotten har just nu bland den högsta smittspridningen i Europa. Vården är hårt belastad och har tvingats skjuta upp många operationer och annan viktig vård. Under fredagen presenterade smittskyddsläkaren i Norrbotten nya skärpta råd och riktlinjer som gäller från nu och fram till den 13 juni. De skärpta råden innebär följande:

Du ska undvika att smitta andra

Har du minsta symtom - stanna hemma, exponera inte andra, testa dig.

Har du exponerats för smitta - testa dig även om du inte har symtom.

Du ska begränsa nya nära kontakter

Träffa bara dem du bor med. Arrangera inte träffar, fester eller andra sammankomster.

På jobbet eller skolan - träffa bara dem du absolut måste.

Barn och ungdomar kan träffas - men utomhus.

Du ska hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel

Undvik trängsel till exempel på stan och i kollektrafiken.

Planera din handling och handla bara om det är absolut nödvändigt.

Vistas i butiken så kort tid som möjligt.

Handla ensam.

Näringsidkaren bör också ta ansvar för att reglerna på maxantal i butiken följs.

Använd munskydd när trängsel inte kan undvikas och i kollektivtrafiken, vid besök i butiker och köpcentra. (Gäller alla födda 2004 eller tidigare).

Kom ihåg att munskydd inte ersätter regeln att hålla avstånd, stanna hemma vid symtom eller att undvika nära kontakt.

Du ska arbeta hemifrån så ofta som möjligt

Alla som kan och har möjlighet ska arbeta hemifrån eller på distans.

Du som inte kan jobba hemifrån – anpassa arbetstiderna för att undvika trängsel på arbetsplatsen.

Arbeta i mindre grupper och träffa samma personer på jobbet, det vill säga: rotera inte mellan arbetslag.

Res smittsäkert till och i jobbet. Samåk inte.

Ansvaret för detta vilar både på arbetsgivare och arbetstagare.

Du ska avstå resor

Avstå alla resor inom och utom länet som inte är absolut nödvändiga.

Om du måste resa, till exempel i arbetet, genomför färden på ett smittsäkert sätt.

Undvik samåkning.

Idrott och läger för barn och unga, detta gäller

I samband med idrotts- och lägerverksamhet för barn och ungdomar bör smittspridningsförebyggande åtgärder genomföras.

Övernattningar bör undvikas.

Du som vuxen har ett ansvar för att hjälpa barn och ungdomar i att göra rätta val.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Malin Taavola, källa Region Norrbotten

Bild: Luleå kommun, Region Norrbotten

Logotyp