Smittspridningen ökar i länet

Viktigt att icke vaccinerade personer fortsätter att leva restriktivt och försöker undvika att bli smittade och alla med förkylningssymptom stannar hemma. Vårt Luleå redovisar varje vecka en sammanställning om läget kring covid-19.

Varje vecka sammanfattar Vårt Luleå läget kring covid-19 med statistik från Region Norrbotten.

Antal smittade till och med vecka 43

 • Luleå: 9 314
 • Norrbotten: 28 369
 • Sverige: 1 171 512

Övrig statistik

 • Smittspridningen i länet ökar något och är fortfarande högre jämfört med Sverige i stort.
 • Belastningen på slutenvården är relativt liten.
 • Gällivare har fortsatt stor spridning bland ungdomar/i skolmiljö. Även större kluster i Luleå bland skolungdomar.
 • Många fall noteras bland ungdomar, främst kring idrotts- och fritidsaktiviteter samt i skolmiljöer. Smittspridning till mer sköra grupper (äldre och immunsvaga) riskeras.
 • Totalt 291 personer med bekräftad covid-19 har avlidit i Norrbotten sedan coronautbrottets början.

Ökad smittorisk under hösten

Under hösten finns på nytt risk för ökat antal covid-19 fall, vilket kan medföra vårdbehov och även dödsfall, framför allt bland de som ännu inte hunnit eller valt att inte vaccinera sig. Det är viktigt att icke immuna personer fortsätter att leva restriktivt och försöker undvika att bli smittade.

Vad gäller när restriktonerna tagits bort?

Fortfarande gäller att man stannar hemma vid förkylningssymptom.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Restriktioner inom skolan

Fortsatt gäller att barn, elever och personal, ska vara friska och symtomfria när de vistas i förskola och skola.

Läs mer om vad som gäller i skolan när restriktionerna tagits bort.

Vaccination med dos 3

Alla äldre på vård- och omsorgsboenden har nu fått dos 3.

Nästa vecka sker de sista vaccinationerna med dos 3 i hemsjukvården.

Vaccinering i Norrbotten

 • Under oktober månad beräknas alla i målgruppen 16 år och uppåt vara vaccinerade med två doser.
 • Vaccination av riskgrupper med en tredje dos pågår.
 • Vaccination av personer i åldersgruppen 12-15 år har påbörjats.

Antal vaccinerade till och med vecka 43 totalt

 • 189 318 (89,6 procent) personer har fått en dos vaccin.
 • 181 528 (85,9 procent) personer har fått två doser.

Viktigt att komma ihåg

 • Vaccinationen ger endast cirka 70-80 procent skydd mot sjukdom.
 • Vaccinerad person kan smitta andra om hen bli smittad och insjuknar.
 • Sannolikt är smittsamheten lägre och smittsamhetsperioden mer kortvarig hos vaccinerad person.
 • Vaccinationen ger ett mycket bra skydd mot svår sjukdom eller död, men inte till 100 procent.

Information om vaccinering från Region Norrrbotten. Länk till annan webbplats.

Diagrammet visar totalt antal smittade i Norrbottens kommuner till och med vecka 43.

Diagrammet visar totalt antal smittade i kommunerna, per 1 000 invånare, till och med vecka 43, i jämförelse med Norrbotten och Sverige.
Statistik för Norrbotten (föregående två veckor)Vecka 42Vecka 43

Totalt smittade hittills

28 173

28 369

Totalt avlidna hittills

290

291

Antal testade för Covid-19

3 180

3 149

Antal som testat positivt

173 (5,4 %)

198 (6,3 %)

Antal vaccinerade 1 dos (v 41: 188 604 (89,3 %))

Rapport saknas

189 318 (89,6 %)

Antal vaccinerade 2 doser (v 41: 179 118 (84,8 %))

Rapport saknas

181 528 (85,9 %)

Fortsätt att följa rekommendationerna:

 • stanna hemma vid symtom på covid-19
 • tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion
 • håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi/Region Norrbotten

Fotomontage: Luleå kommun

Logotyp