Stor andel smittade, trots minskning från föregående vecka

Fortsatt många smittade i Luleå, trots en minskning på 47 procent jämfört med föregående vecka. Det visar statistik från Region Norrbotten. Vårt Luleå redovisar varje vecka en sammanställning om läget kring covid-19.

Varje vecka sammanfattar Vårt Luleå läget kring covid-19 med statistik från Region Norrbotten.

Antalet smittade i länets kommuner varierar. Luleå har flest, med hela 5 490 fall.

Antal smittade totalt, vecka 10:

 • Luleå: 5 490
 • Norrbotten: 14 648
 • Sverige: 712 527

Övrig statistik:

 • Luleå har en minskning av antal fall med 47 procent jämfört med vecka 9.
 • Länet har en minskning av antal fall med 34 procent jämfört med vecka 9.
 • Fortsatt många smittade i länet, fler än riksgenomsnittet.
 • Minskad smittspridning in till äldreomsorgen i länet även om det noteras enstaka utbrott/fall.
 • Antalet människor som avlider i covid-19 tenderar minska.
 • Vaccinationerna av prioriterade fortsätter. Anpassning till nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten måste vidtas under veckan. Fortsatt problem med vaccinleveranser.

Vaccineringen inom Luleå kommuns verksamheter

Brukare och patienter

Vård- och omsorgsboenden: Alla har erbjudits vaccin dos 1 och 2, endast enstaka personer återstår, till exempel nyinflyttade eller de som haft någon form av infektion.

Hemsjukvården: Alla har erbjudits dos 1. Ungefär 100 personer återstår att få dos 2 varav samtliga beräknas få denna vecka via hembesök.

LSS boenden och socialpsykiatri: Samtliga har erbjudits dos 1.

Personal

Hittills har 1 778 medarbetare fått dos 1. Av dessa har 853 också fått dos 2.

Personalvaccinationer fortsätter nästa vecka för personal i fas 1. Vaccinering sker onsdag 24/3.Statistik för Norrbotten (föregående två veckor)

Vecka 9

Vecka 10

Totalt smittade hittills

13 982

14 648

Totalt avlidna hittills

209

226

Antal testade för Covid-19

7 355

5 261

Antal som testat positivt

1 155 (15,7 %)

740 (14,1 %)

Antal vaccinerade 1 dos

18 751

24 378

Antal vaccinerade 2 doser

10 222

11 397

Fortsätt att följa rekommendationerna:

 • stanna hemma vid symtom på covid-19
 • tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion
 • håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.


Text: Karin Kemi

Diagram: Region Norrbotten

Logotyp