Tendens till ökning av smittade i länet

Det är viktigt att icke immuna personer fortsätter att leva restriktivt och undviker att bli smittade. Viktigt att även fortsättningsvis skydda äldre och sköra från att smittas, detta gäller även vaccinerade äldre. Vårt Luleå redovisar varje vecka en sammanställning om läget kring covid-19.

Varje vecka sammanfattar Vårt Luleå läget kring covid-19 med statistik från Region Norrbotten.

Antal smittade till och med vecka 38

 • Luleå: 9 131
 • Norrbotten: 27 478
 • Sverige: 1 149 407

Övrig statistik

 • Liten ökningstendens i Norrbotten, medan det i Sverige i stort sker en minskning. Norrbotten är därmed nu nästan i nivå med resten av riket.
 • I Pajala ökning till röd nivå med höga smittotal under september. Majoritet smittade är skolungdomar och deras föräldrar.
 • Klusterutbrott i Piteå, som tillsammans med Pajala står för 68 procent av länets fall.
 • Utbrottet i Överkalix, där smittspridningen var som störst vecka 35-36, verkar ha slocknat.
 • Totalt 281 personer med bekräftad covid-19 har avlidit i Norrbotten sedan coronautbrottets början.

Ökad smittorisk under hösten

Under hösten finns på nytt risk för ökat antal covid-19 fall, vilket kan medföra vårdbehov och även dödsfall, framför allt bland de som ännu inte hunnit eller valt att inte vaccinera sig. Det är viktigt att icke immuna personer fortsätter att leva restriktivt och försöker undvika att bli smittade.

Vad gäller när restriktonerna tagits bort?

Från och med den 29 september har flera restriktioner med anledning av covid-19 tagits bort. Exempelvis rekommendationen om att arbeta hemifrån, begränsningarna för hur många som får delta i en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, samt kravet på sittande servering på restauranger.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Restriktioner inom skolan

Fortsatt gäller att barn, elever och personal, ska vara friska och symtomfria när de vistas i förskola och skola.

Läs mer om vad som gäller i skolan när restriktionerna tagits bort.

Kommunen har avslutat vaccinering av personal

Sammanlagt har 9 300 doser vaccin delats ut till kommunens personal i åldrarna 18-59 år. Av alla som fått dos 1 hos kommunen är 95 procent fullvaccinerade.

Vaccinering i Norrbotten

 • Högre antal dubbelvaccinerade av alla åldersgrupper i Norrbotten jämfört med riket.
 • Under oktober månad beräknas alla i målgruppen 16 år och uppåt vara vaccinerade med två doser.
 • Vaccination av riskgrupper med en tredje dos pågår.
 • Vaccination av personer i åldersgruppen 12-15 år nu under planering, preliminärt uppstart i månadsskiftet oktober/november.

Antal vaccinerade till och med vecka 37 totalt:

 • 185 823 (88 procent) personer har fått en dos vaccin.
 • 169 799 (80,4 procent) personer har fått två doser.

Viktigt att komma ihåg

 • Vaccinationen ger endast cirka 70-80 procent skydd mot sjukdom.
 • Vaccinerad person kan smitta andra om hen bli smittad och insjuknar.
 • Sannolikt är smittsamheten lägre och smittsamhetsperioden mer kortvarig hos vaccinerad person.
 • Vaccinationen ger ett mycket bra skydd mot svår sjukdom eller död, men inte till 100 procent.

Information om vaccinering från Region Norrrbotten. Länk till annan webbplats.

Diagrammet visar totalt antal smittade i Norrbottens kommuner till och med vecka 38.

Diagrammet visar totalt antal smittade i kommunerna, per 1 000 invånare, till och med vecka 38, i jämförelse med Norrbotten och Sverige.
Statistik för Norrbotten (föregående två veckor)

Vecka 37

Vecka 38

Totalt smittade hittills

27 332

27 478

Totalt avlidna hittills

270

281

Antal testade för Covid-19

3 867

3 546

Antal som testat positivt

60 (1,6 %)

92 (2,6 %)

Antal vaccinerade 1 dos

185 823 (88 %)186 806 (88,5 %)

Antal vaccinerade 2 doser

169 799 (80,4 %)174 357 (82,6 %)

Fortsätt att följa rekommendationerna:

 • stanna hemma vid symtom på covid-19
 • tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion
 • håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi/Region Norrbotten

Fotomontage: Luleå kommun

Logotyp