Trots minskning, många smittade

Under vecka 31 påvisades 25 nya fall i Luleå och sammanlagt 63 i Norrbotten. Drygt 50 procent av länsborna är fullvaccinerade och vaccinering av ungdomar 16-17 år har startat. Vårt Luleå redovisar varje vecka en sammanställning om läget kring covid-19.

Varje vecka sammanfattar Vårt Luleå läget kring covid-19 med statistik från Region Norrbotten.

Antal smittade totalt:

 • Luleå: 9 030
 • Norrbotten: 27 022
 • Sverige: 1 104 538

Övrig statistik

 • Luleå hade 25 nya fall under vecka 31.
 • Under vecka 31 testades 1 756 personer i Norrbotten för covid-19. 60 av dessa (3,4 procent) testades positivt.
 • Det är nu Delta-varianten av viruset som dominerar.
 • De senaste veckorna har ett dödsfall inträffat på grund av covid-19.
 • Totalt 270 personer med bekräftad covid-19 har avlidit i länet sedan coronautbrottets början.

Vaccinering inom Luleå kommun

Personal

Sammanlagt har 8 307 doser utdelats till kommunens personal i åldrarna 18-59 år, vilket innebär att cirka 75 % av personalen är fullvaccinerade.

 • 4 749 medarbetare har fått en dos
 • 3 548 medarbetare har fått två doser

Har du frågor kring personalvaccinationer?

Kontakta kommunens Kundcenter 0920-45 30 00

Personal erbjuds vaccin

Luleå kommun erbjuder alla kommunanställda mellan 18-59 år vaccin mot covid-19. Det är resultatet av en överenskommelse mellan Luleå kommun och Region Norrbotten. På så sätt kan kommunen som stor arbetsgivare stötta Region Norrbotten för att påskynda vaccinationen.

Läs mer om vaccineringen här.länk till annan webbplats

Vaccinering i Norrbotten

Vaccinering av ungdomar 16-17 år har startat.

Läget till och med vecka 30:

 • 169 775 personer fått en dos vaccin (83,5%).
 • 104 251 personer har fått två doser (51,3%).

Norrbotten ligger på samma nivå som övriga Sverige när det gälller vaccinationer.

Information om vaccinering från Region Norrrbotten.länk till annan webbplats

Luleå har sammanlagt flest fall i Norrbotten.

Antal fall i Norrbotten per vecka. En minskning från vecka 30, då 101 smittade konstaterades, till vecka 31 med 62 smittade. Osäkert ännu om denna nedgång är bestående.
Statistik för Norrbotten (föregående två veckor)

Vecka 30

Vecka 31

Totalt smittade hittills

inga data

27 022

Totalt avlidna hittills

inga data

270

Antal testade för Covid-19

inga data

1 756

Antal som testat positivt

inga data

60 (3,4%)

Antal vaccinerade 1 dos

169 775172 169

Antal vaccinerade 2 doser

104 251112 241

Fortsätt att följa rekommendationerna:

 • stanna hemma vid symtom på covid-19
 • tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion
 • håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi/Region Norrbotten

Fotomontage: Luleå kommun

Logotyp