Varför stänger inte skolorna?

Många har funderingar om varför skolan inte stänger under pågående pandemi. Enligt Skolverket och Regeringen ska skolan vara öppen så långt det är möjligt då det är det bästa för elevernas hälsa, lärande och sociala sammanhang.

- Vi har kontinuerliga avstämningsmöten med smittskydd i Region Norrbotten, enligt dom är en stängning av skolan är inte en lösning på smittspridningen i samhället, säger Maarit Enbuske, skolchef.

Skolverket och Regeringen är tydliga med att skolan ska vara öppen så långt det är möjligt. Att skolan är öppen är det bästa för elevernas hälsa, lärande och sociala sammanhang.

Skolverket och Regeringen är tydliga med att skolan ska vara öppen så långt det är möjligt.

- Att stänga skolorna skulle innebära en undervisningsskuld eftersom vi har skolplikt från förskoleklass till årskurs 9 i Sverige. De dagar skolor håller helt stängt behöver undervisningen tas igen på annan tid, till exempel helger eller lov, säger Emma Engelmark, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Grundskolan har enligt tillfällig förordning möjlighet att under en kortare period växla över till hem- eller fjärrundervisning i samråd med smittskyddet i Region Norrbotten, vilket också gjorts vid skolor där frånvaron av personal har varit hög.

Gymnasieskolan har under året haft fjärr/distansundervisning efter rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Det finns möjlighet att under en kortare period växla över till fjärrundervisning i samråd med smittskyddet i Region Norrbotten, vilket kan bli aktuellt om frånvaron är hög i någon elevgrupp eller om det är svårt att klara bemanningen.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Caroline Rönnberg
Foto: Shutterstock

Logotyp