Viktigt att stanna hemma vid förkylning

Icke vaccinerade personer ska fortsätter att leva restriktivt och försöker undvika att bli smittade och alla med förkylningssymptom stannar hemma. Vårt Luleå redovisar varje vecka en sammanställning om läget kring covid-19.

Varje vecka sammanfattar Vårt Luleå läget kring covid-19 med statistik från Region Norrbotten.

Antal smittade till och med vecka 44

 • Luleå: 9 369
 • Norrbotten: 28 536
 • Sverige: 1 177 094

Övrig statistik

 • Färre smittade i Norrbotten, troligen beroende på minskad provtagning under höstlovet samt ändrade provtagningsindikationer.
 • Belastningen på slutenvården är måttlig.
 • Ingen kommun signalerade röd nivå vecka 44.
 • Smittspridningen i Malmfälten i avtagande.
 • I Haparanda noteras ökande antal fall och kommunen har nu flest smittade i länet.
 • Många fall noteras bland ungdomar, främst kring idrotts- och fritidsaktiviteter samt i skolmiljöer. Smittspridning till mer sköra grupper (äldre och immunsvaga) riskeras.
 • Totalt 291 personer med bekräftad covid-19 har avlidit i Norrbotten sedan coronautbrottets början.

Skydda dig själv och andra – uppdaterade rekommendationer om covid-19

Från 1 november koncentreras testningen till miljöer, grupper och situationer där det är sannolikt att smittan sprids eller får allvarliga konsekvenser. Läs om vilka grupper som fortfarande omfattas. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ökad smittorisk under hösten

Under hösten finns på nytt risk för ökat antal covid-19 fall, vilket kan medföra vårdbehov och även dödsfall, framför allt bland de som ännu inte hunnit eller valt att inte vaccinera sig. Det är viktigt att icke immuna personer fortsätter att leva restriktivt och försöker undvika att bli smittade.

Vad gäller när restriktonerna tagits bort?

Fortfarande gäller att man stannar hemma vid förkylningssymptom.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Restriktioner inom skolan

Fortsatt gäller att barn, elever och personal, ska vara friska och symtomfria när de vistas i förskola och skola.

Läs mer om vad som gäller i skolan när restriktionerna tagits bort.

Vaccination med dos 3

Alla äldre på vård- och omsorgsboenden samt inom hemsjukvården har nu fått dos 3.

Vaccinering i Norrbotten

 • Under oktober månad beräknas alla i målgruppen 16 år och uppåt vara vaccinerade med två doser.
 • Vaccination av riskgrupper med en tredje dos pågår.
 • Vaccination av personer i åldersgruppen 12-15 år pågår.

Antal vaccinerade till och med vecka 43 totalt

 • 189 318 (89,7 procent) personer har fått en dos vaccin. Riket 84,8 procent
 • 181 528 (86 procent) personer har fått två doser. Riket 80,9 procent.

Viktigt att komma ihåg

 • Vaccinationen ger endast cirka 70-80 procent skydd mot sjukdom.
 • Vaccinerad person kan smitta andra om hen bli smittad och insjuknar.
 • Sannolikt är smittsamheten lägre och smittsamhetsperioden mer kortvarig hos vaccinerad person.
 • Vaccinationen ger ett mycket bra skydd mot svår sjukdom eller död, men inte till 100 procent.

Information om vaccinering från Region Norrrbotten. Länk till annan webbplats.

Diagrammet visar totalt antal smittade i Norrbottens kommuner till och med vecka 44.

Diagrammet visar totalt antal smittade i kommunerna, per 1 000 invånare, till och med vecka 44, i jämförelse med Norrbotten och Sverige.
Statistik för Norrbotten (föregående två veckor)Vecka 43Vecka 44

Totalt smittade hittills

28 369

28 536

Totalt avlidna hittills

291

291

Antal testade för Covid-19

3 149

2 473

Antal som testat positivt

198 (6,3 %)

153 (6,2 %)

Antal vaccinerade 1 dos

189 318 (89,6 %)

Rapporteras senare

Antal vaccinerade 2 doser

181 528 (85,9 %)

Rapporteras senare

Fortsätt att följa rekommendationerna:

 • stanna hemma vid symtom på covid-19
 • tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion
 • håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi/Region Norrbotten

Fotomontage: Luleå kommun

Logotyp