Ännu ett steg framåt för Norrbotniabanan

Regeringen har beslutat att stödja en ansökan om medfinansiering för förberedande planering av sträckan mellan Skellefteå och Luleå. Beslutet fattades på gårdagens regeringssammanträde.

Planeringskostnaderna för sträckan Skellefteå-Luleå beräknas till 80 miljoner kronor.

Beslutet innebär att regeringen stödjer en ansökan om medfinansiering för förberedande planering av sträckan mellan Skellefteå och Luleå.

– Det här är goda nyheter för Sverige, Luleå och vår region. Norrbottniabanans betydelse för kompetensförsörjning och näringslivets utveckling kan inte nog understrykas. Nu håller vi tummarna för att det beviljas medel från EU, förklarar Lenita Ericson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Ansökan skickas nu vidare till EU, som väntas lämna ett besked före halvårsskiftet. Den beräknade kostnaden för planeringen är på totalt 80 miljoner kronor, där EU förväntas bevilja halva summan.

Planering för sträckan Skellefteå-Luleå är ett av 15 infrastrukturprojekt som går vidare till EU:s fond för ett sammanlänkat Europa. Där ges bidrag till investeringsprojekt som t.ex. avlägsnar flaskhalsar, förstärker järnvägsinteroperabilitet (t.ex. ERTMS), överbryggning av ”missing links” och gränsöverskridande sektioner.

FAKTA

  • Norrbotniabanan är 27 mil ny kustnära järnväg, Umeå-Luleå.
  • Arbetet med att färdigställa järnvägsplanerna för sträckan Dåva-Skellefteå pågår och beräknas vara klart under 2020. 2024 börjar tågen trafikera sträckan Umeå-Dåva. 2030 öppnar Trafikverket för trafik hela vägen mellan Umeå-Skellefteå.
  • Sträckan Skellefteå-Luleå saknar finansiering.
  • Regeringen stödjer en ansökan om medfinansiering för planering av sträckan Skellefteå-Luleå.

Text: Roger Jönsson

Bild: Shutterstock

21 februari 2020

Logotyp