Bioflygbränsle kan produceras i Luleå

Flera aktörer i Luleå och Piteå samarbetar med målet att skapa förutsättningar för etablering av storskalig kommersiell produktion av bioflygbränsle i norra Sverige före 2023. Kommunstyrelsens arbetsutskott avsatte 150 000 kronor från medel näringslivsbefrämjande åtgärder till projektet som närmast ska ta fram en strategi- och varumärkesplattform.

Luleå tekniska universitet har utveckalt en lösning för framtidens bioflybränsle som kan tillverkas i Luleå.

Det är Luleå tekniska universitet (LTU), Luleå kommun, Piteå kommun, Luleå Energi, Sparbanken Nord och Piteå Science som samarbetar i projektet. I en avtalsförklaring har aktörerna kommit överens om att man vill verka för att en storskalig biobränsleproduktion etableras i Luleå.

LTU har utvecklat en lösning som innebär att dagens fossila flygbränsle för inrikesflyg inom en snar framtid kan bytas ut mot bioflygbränsle producerat av rester från svensk skogsråvara.

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Shutterstock

12 juni 2019

Uppdaterat 17 juni 2019

Logotyp