Byggbranschen och kommunen samverkar för att minska klimatpåverkan

Tillsammans med byggbranschen vill Luleå kommun och Bodens kommun hitta lösningar som minskar bostadsbyggandets påverkan på klimatet. I veckan hölls det andra av tre dialogmöten som handlar om hållbara markanvisningar.

Det är inte bara industrins gröna omställning som händer, det är samhället i stort och livet vi lever som påverkas och förändras med den pågående samhällsomställningen. Befolkningen ska öka samtidigt som klimatbelastningen ska minska. Nya lösningar och samverkan behövs för att lösa flera av utmaningarna.

Luleå kommun och Bodens kommun gör en gemensam satsning i projektet Hållbara markanvisningar. Syftet är att tillsammans med byggbranschen diskutera lösningar för att minska klimatpåverkan och att skapa förutsägbarhet för byggbranschens aktörer när det gäller markanvisningar.

Luleå och Boden har ett nära samarbete och arbetar tillsammans för att skapa ett attraktivt och hållbart samhälle. Prioriterade områden är fler bostäder och hållbara livs- och boendemiljöer där människor vill och kan utvecklas.

Men det finns utmaningar. Bygg- och fastighetssektorn står för omkring 20 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser och bidrar till stora utsläpp utomlands genom importvaror. Ungefär hälften av utsläppen av växthusgaser i Sverige kommer från nybyggnation. Det visar siffror från Boverket. Länk till annan webbplats.

Hållbara markanvisningar ska bidra till minskad klimatpåverkan

Att bygga med mindre klimatpåverkan än dagens norm blir en hygienfaktor och kommunerna kan hjälpa aktörerna att lyckas. Därför gör nu Luleå kommun och Bodens kommun en gemensam satsning i projektet Hållbara markanvisningar och har bjudit in representanter från byggbranschen, fastighetsutvecklare, entreprenörer och arkitekter, till en serie dialogmöten. Den 28 mars hölls det andra av tre planerade möten.

Syftet är att tillsammans med byggbranschen diskutera lösningar för att minska klimatpåverkan och att skapa förutsägbarhet för byggbranschens aktörer när det gäller markanvisningar. Bland annat vilka kriterier som kan vara lämpliga för kommunerna att ställa i samband med markanvisning vid nybyggnation.

Markus Lind, Skanska

Bra med dialogmöten

Markus Lind, affärs- och projektutvecklare på Skanska, är en av deltagarna och han är positiv till dialogmötena och ger också några råd om vad kommunerna kan tänka på framöver:

– Det är bra att kommunen bjuder in aktörerna till dialog. Det ger oss möjlighet att komma med inspel till kommunens fortsatta arbete.

– Ur vårt perspektiv är det viktigt med tydlighet från kommunens sida både vad gäller nivåer och tider. Att kunna planera arbetet i god tid och att få tydliga direktiv från kommunen om vad de förväntar sig ger oss goda förutsättningar att ta fram ett bra förslag, säger Markus Lind.

Frida Berglund, Luleå kommun

Viktig input till det fortsatta arbetet

Frida Berglund är samhällsstrateg på Luleå kommun och projektledare för Hållbara markanvisningar. Hon berättar att resultatet från diskussionerna kommer att ingå i kommunens fortsatta arbete med att ta fram krav och villkor som ska gälla i samband med markanvisningar.

– Den här dialogen med byggbranschen är mycket värdefull. Den ger oss kunskap och ökar förståelsen för olika perspektiv. Alla vill vara med och bidra till minskad klimatpåverkan och med rätt förutsättningar och verktyg kan vi göra det, säger Frida Berglund.

Forskning om hållbart samhällsbyggande

Luleå tekniska universitet följer arbetet i forskningssyfte och Lars Stehn, professor inom byggproduktion och teknik förklarar varför universitetet är engagerad i projektet:

– Hållbart samhällsbyggande är ett centralt tema i vår forskning och undervisning. Vi vill dels förstå vilka hinder, drivkrafter och möjligheter som man behöver arbeta med för att göra markanvisningar både hållbara och attraktiva för alla parter, dels vill vi rigga följeforskning som kan stötta regionens utveckling inför den gröna omställningen.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Peter Rosén

Logotyp