Byggstart för ny vattenledning till Råneå

Nu startar arbetet med en ny vattenförsörjning till Råneå. Målet är att dra dricksvattenledningar från Porsön mot Rutvik och vidare mot Råneå. Arbetet ska vara klart till 2028.

I samband med förläggning av dricksvattenledningar kommer även spillvattenkapaciteten förstärkas längs sträckan mellan Björsbyn och Rutvik.

– Vi ser stora samordningsvinster i projektet och kan nu fullt ut planera och bygga för ny vattenförsörjning till Råneå år 2028, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Anja Johansson.

Första spadtaget togs i form av att projektet svetsade ihop de första ledningarna som ska dras till Råneå. Medverkade gjorde Anja Johansson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden, Torbjörn Norén, Erik Lövgren, Thommy Bergdahl, Marcus Andersson, Magnus Johansson, Jimmy Lindgren, Lars Rutberg och VA-chef Petra Viklund.

Arbetet med överföringsledning för dricksvatten till Råneå pågår för närvarande med detaljprojektering, markupplåtelsefrågor och miljötillstånd. Merparten av detta arbete kommer att pågå under 2021–2022 för hela sträckan mellan Luleå och Råneå.

– Förstärkningen av VA-kapacitet i Rutvik färdigställs år 2023, säger VA-chefen Petra Viklund.

Projekt i flera etapper

Arbetet i sin helhet är indelat i sex huvudetapper och vi börjar med den som kallas etapp 5. Denna etapp innebär byggnation och förläggning av ledningar samt ett vattentorn (högreservoar) och en tryckstegringsstation. Etappen påbörjas i februari med en kortare sträcka söder om Råneå och pågår fram till och med 2027.

Anläggningsarbetarna Magnus Johansson och Marcus Andersson i färd med att svetsa ihop rörledningar som kommer att blir 250 meter långa innan de körs ut och läggs i backen.

Säkrar för driftavbrott

I ett senare skede byggs även högreservoaren som ska förse Råneå med vatten genom självtryck från Rånekölen. Reservoarvolymen fungerar också som redundans (överskott) som kan förse Råneå med dricksvatten under minst ett dygn vid driftsavbrott före reservoaren.

– Vi påbörjar arbetet i februari i år och då med en kortare sträcka strax söder om Råneå, säger projektledare Torbjörn Norén.

Luleå - Rutvik

Under 2022 börjar första etappen från Luleå till Rutvik byggas. I den etappen byggs de första 5,5 kilometrarna vattenledning från Luleå mot Råneå. I etappen samförläggs även byggnation av nya va-ledningar för försörjning av Rutviks samhälle och nya industriområde.

– Vi säkrar upp både för transport av dricksvatten dit och avloppsvatten därifrån med hjälp av nya pumpstationer och ny avloppsledning, säger projektledare Torbjörn Norén på stadsbyggnadsförvaltningen.

Rutvik - Råneå

Från 2023 till 2027 utförs i huvudsak rent entreprenadarbete för att bygga sträckan för vattenledning från Rutvik till Råneå vattenverklänk till annan webbplats. Därifrån kommer vattnet distribueras ut i samhället med självtryck från högreservoaren på Rånekölen.

Projektet ska enligt plan vara färdigbyggt 2028.

FAKTA

  • Tidplan 2021 - 2028
  • Projektet innebär möjlighet till exploatering kring Rutvik, frigjord VA-kapacitet för utökade etableringar för industri och boende i Gammelstad samt bättre dricksvattenkvalitet och säkrare vattenleveranser för kommunens norrbyar. 
  • Budgeten ligger totalt på 225 Mkr för hela projektet. 
  • Här finns mer information om arbetet med Luleås kommunala vatten och avlopplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Eva Sundgren

Logotyp